9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 122-126-127

SAYFA 122

OKUMA ÇALIŞMALARI


Hazırlık


1. Olayların abartılarak ve olağanüstü ögeler kullanılarak anlatılmasının nedenlerini tartışınız.
Bunun nedeni dikkat çekmek, okurun veya dinleyenin ilgisini canlı tutmaktır.

2. Okuduğunuz veya dinlediğiniz bir masalın sizi etkileyen yönlerini belirtiniz.

 Olağanüstü özellikte kişi ve olayların olması, ders vermesi, iyilerin mutlaka kazanması, akıcı anlatımın olması vb.

3. Aşağıdaki görsellerle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Masalsı bir dünyayla ilgili görsellerdir.

SAYFA 126
Metni Anlama ve Çözümleme

1. Tasa Kuşu adlı metindeki tekerlemenin masala katkısını belirtiniz.

Dikkat çekmek ve ilgi uyandırmak ve şaşırtıcı bir etki yaratmak için kullanılmıştır.

2. Masalın temasını ve konusunu belirtiniz.

Masalın Teması: Kaygı

Masalın Konusu: Aşırı kaygının neden olduğu sıkıntılar


3. Masaldaki olağanüstülükleri belirtiniz.

Masaldaki Olağanüstülükler:
  • Tasa kuşu diye bir varlığın olması
  • Tasa kuşunun Sülün kızı kanatları altına alıp bir bahçeye götürmesi
  • Sülün kız tasalanınca kuşların dilinin tutulması
  • Ağaçların Sülün kıza meyvelerinden vermemesi
  • Sülün kız susayınca bütün bütün ırmakların  kuruması 
  • "Oh dede" diye ak saçlı birinin ortaya çıkması, sonra bir anda yok olması
  • Oh dedenin Sülün kızın dileklerini gerçekleştirmesi
4. Masal kahramanlarının kişilik özelliklerini belirleyiniz.

Sülün Kız: Aşırı kaygı duyan ve kötümserliği yüzünden pek çok  sıkıntı yaşayan bir kız.
Anne: Kızının kaygılarını gidermeye çalışan, hayata olumlu bakan bir kişilik
Tasa Kuşu: Masalda avare  insanlara musallat olup dünyayı zindan eden  kuş olarak betimlenmiş.
Oh dede: Bir anda ortaya çıkarak Sülün kızın dileklerini gerçekleştiren ak saçlı bir ihtiyar.

5. Tasa Kuşu adlı metinde öne çıkan yapı unsurunun kurgudaki işlevini değerlendiriniz.

Olay örgüsü, kişiler, yer ve zaman metnin yapı unsurlarıdır. Bu masalda yapı unsurlarından "olay örgüsü" öne çıkmaktadır. Olay örgüsü , olağanüstü veya gerçeğe yakın olaylardan oluşan ve metnin akışını sağlayan bir bütündür. 

6. Tasa Kuşu adlı metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

Açık İletiler:

Bir memleketin birinde Sülün kız derler bir kız varmış.
Bir yanında kuşlar şakıyor yanık yanık... Bir yanında sular akıyor oluk oluk...

Örtük İletiler:SAYFA 127

Hazırlık

Türk ve dünya edebiyatındaki masallardan alınan aşağıdaki parçaları dil ve anlatım yönünden
karşılaştırınız.

Her iki masalda da sade, yalın bir dil kullanılmıştır. İki masalda da öyküleyici anlatım türü kullanılmıştır. İlk masalda halk söyleyişleri varken ikinci masalda yoktur.

İlk masalda tekerleme varken ikinci masalda tekerleme ile giriş yoktur.


Yazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar