EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 12.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

(I) Masallar; döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşur (II) Döşeme bölümü; dinleyicinin ilgisini çekme amacı taşıyan, masalda anlatılanlarla ilgisi bulunmayan bir tekerlemeyle başlar. (III) Serim bölümünde olaya giriş yapılır. (IV) Asıl olay dilek bölümünde anlatılır. (V) Dilek bölümü “Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.” gibi kalıplaşmış sözlerle son bulur.

1) Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

2) Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızdaki ilk fabl örneği kabul edilir?
A) Harname
B) Şikayetname
C) Bostan ve Gülistan
D) Kelile ve Dimne
E) Bir Sansar ile Horoz ve Tavuk

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, ad göre­vinde kullanılmıştır?
A) Öğretmenimize demet demet çiçek geldi.
B) Eş dost yardımı ile bugünlere geldiler.
C) Merdivenlerden paldır küldür yuvarlanmıştık.
D) Yolun kenarında uzun uzun ağaçlar vardı.
E) Küçükken kara kuru bir çocuktu.

4. La Fountaine ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A.Fabl türünün öncü temsilcilerindedir.
B.Şiirler, manzum masallar ve hikayeler yazmıştır.
C.Daha önce bilinen hikayeleri yeniden ele almıştır.
D.Masallarında aslan, kurt, tilki ve karga gibi hayvanları kullanarak yaşadığı dönemi alaylı bir şekilde anlatmıştır.
E.La Fountaine fabllarından ilk çeviriyi edebiyatımızda 1855 yılında Ziya Paşa yapmıştır.

5. Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün özelliklerinden biri değildir?

A. Teşhis ve intak sanatları metne hakimdir.
B.Kahramanları genellikle hayvanlardır.
C.Hayvanlar, insanlar gibi konuşur ve düşünürler.
D.Ezop, Beydeba, La Fountaine, bu türün ünlü yazarları arasındadır.
E.Kitab-ı Dede Korkut ilk fabl örneğimizdir.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belirtme sıfa­tı” kullanılmamıştır?
A) Şiir, ateşe tüneyen mavi bir kuştur.
B) Bu aşkı aşk yapan, benim.
C) Aşk, ikinci öğretmendir; hem eğriltir hem eğitir.
D) Bizim aşkımızdan kaç ihanet çıkar, ölçsene us­ta.
E) Tutkulu insan uçurumun kenarında durur, için­den koşmak gelince de koşar, boşluğa.


“İnsanlığın adım adım ilerlemesini sağlayan şey, kuşkusuz, kişisel kazançların, ürün ve buluşların kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Hayvanlar dünyasında buna benzer bir olay yoktur; eğitim görmüş bir köpek, başka bir köpeği eğitemez."

7. Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi daha ağır basmaktadır?
A) Benzetme B) İlişki kurma C) Örneklendirme D) Kanıtlama  E) Karşılaştırma

Dilene dilene eğilmiş belim
Yüzüm kaktüs yaprağına benzemiş
Bilmiyorum neden böyle tembelim
Kim bana “çalışma, yaşarsın” demiş.

8. Yukarıdaki dizelerde tamlayanı düşmüş kaç ad tamlaması vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı ortak bir belirtisiz ad tamlaması vardır?
A) Şiirin de romanın da görevi insanı insana yaklaştırmaktır.
B) Sizlere çiçek kokuları, renkleri getirdim dağlardan.
C) Gördüğünü, düşündüğünü yazmıyorsa ne yazacak?
D) Kalitesiz, sıradan bir kitabı bir bakışta anlardı.
E) Bu şiirler daha çok Acem ve Akdeniz havası taşıyordu.

                                                 
"İçi boşalmışçasına bitkin oturdu. Gökyüzünde acımasız, yakıcı bir güneş vardı. Gırtlağı ve dudak­ları susuzluktan kavruluyordu. Üstelik gemide ne içilecek ne de yenecek bir şey vardı."

10) Parçada altı çizili sözcüklerin türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve­rilmiştir?

A) sıfat—sıfat—zarf—sıfat
B) zarf-sıfat-zarf-ad
C) zarf-zarf-sıfat-zarf
D) zarf-sıfat-sıfat-sıfat
E) sıfat-sıfat-zarf-ad

11) Aşağıdakilerin hangisinde sıfatı derecelendiren bir zarf (belirteç) kullanılmıştır?
A) Daracık yollardan geçtim de geldim yanına.
B) Çocuklar, çok güzel günler göreceksiniz.
C) Azıcık yavaş işitiyorum kabakulak yüzünden.
D) En iyi bilen bile, bir an gelir yanılır.
E) Son günlerde bize oldukça soğuk davranıyor.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla (belirteçle) sağlanmıştır?

A) Bu konuşma daha ne kadar sürecek?
B) Geçen gün sana ne demiştim, unuttun mu?
C) Resimlerin hangisi daha güzel olmuş?
D) Hangi koşullarda söylemiş bu sözleri?
E) Sınavın bitmesine ne kadar kaldığını sordun mu?


İnsanda çok keramet vardır; ama düşünce gücü kısıtlanmış, düşüncelerini etrafına iletme fırsatı bulamamış, bu fırsatı elinden alınmış insanda değil.

13) Bu cümleye anlamca en yakın cümle, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan fikrine saygı, bilimselliğin en önemli ilkelerindendir.
B) İnsan, cihanın en kusursuz ve en yüce canlısıdır.
C) İnsanın yetenek ve yaratıcılığı düşünce öz­gürlüğü ile ortaya çıkar.
D) İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği dü­şünme yeteneğidir.
E) Düşüncenin özgürce yapılamadığı bir ortamda bilimsellikten söz edilemez.

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Defter kenarlarını ataşla tutturmuş.
B) Yarışmaya üç gurup olarak katıldık.
C) Her şeye rağmen o, bunları hak etmemişti.
D) Sözlerime ekliyeceğiniz bir şey var mı?
E) Kitabın 2'inci sayfasında konu örneklerle açıklanmış.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir isim mecaz anlama gelerek soyut an­lam kazanmıştır?
A) Saçların beyazlayınca anlarsın gençliğinin kıymetini.
B) Çok yorgun ve hasta olduğundan dünkü davete katılmadı.
C) Kuraklıkta ağaçların bile yaprakları kavrul­muş, kararmıştı.
D) Onun kafasında ne tilkiler dolaştığını sen asla tahmin edemezsin.
E) Çok kitap okuyunca aklım karışıyor zih­nim yoruluyor.

Çalışmalarımız sonuç verdi. Meler mi oldu? Ot bitmeyen bozkırlar, ipek gibi yumuşak topraklı ovalara dönüştü. Tarlalar, an kovan­ları gibi uğuldamaya başladı. Toprağın derin­liklerinde uyuyan sular yeryüzüne çıkarıldı. Kova kova süt veren inekler, kovan kovan bal veren arılar yetiştirildi. Sofraları, el ele verile­rek üretilen yiyecekler süsledi.

16. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Benzetme sanatından yararlanma
B) Öykülemeye başvurma
C) Yinelemelere yer verme
D) Betimleme yapma
E) Tanık gösterme

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tamamıyla isim olan sözcüklerden oluşmuştur?

A) Su kenarları, duvar dipleri çocukların eğ­lence yerleriydi.
B) Bu sokaklar onun çocukluğunun geçtiği yerlerdi.
C) Önüne çıkan fırsatları dikkatle değerlendi­rerek bugüne geldi.
D) Bu çocuklar birer altındır, bunu zamanla siz de anlayacaksınız.
E) O, çok eski bir aile dostumuzun yakın akrabasıydı.

18. Bugün anladım ki neşeli olduğum zaman­ların hemen ardından, tarifsiz kederlere düşe­biliyorum. Karadeniz'de gemilerim batmış gibi düşünüp durduğum, karamsarlığa bat­tığım sırada kalbime gelen bir sevinç dalgası beni bu fırtınalı havadan sütliman kıyılara çekebiliyor. Çevremdekiler beni anlatırken hep bu yönüme vurgu yapıyorlar. Ne kadar da dalgalı bir ruhum varmış! Korkuyorum, bir gün başkasına zarar vermekten...

Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Coşku ve heyecana bağlı anlatım özellik­leri vardır.
B) Farklı türden zamirler kullanılmıştır.
C) Yazar, kişisel duygularını dile getirmiştir.
D) Yazar, toplumsal bir eleştiri yapmaktadır.
E) Yazar, bir iç hesaplaşma içindedir.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul isim kullanılmamıştır?
A) Yolumuz bir gün onlara da uğrayacak.
B) Yıllar birer hüzün kırışığı bırakıyor yüzler­de, gönüllerde...
C) Dalgalar temiz sahillere hasret kalmıştı.
D) Sizleri olaylara karışmamanız için uyarmıştım.
E) Bu güzel insanlar niçin uzaklaşıyordu bu­ralardan,

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı tür­de bir zamir kullanılmıştır?
A)Hiçbiri, bu film kadar seyirci toplamadı.
B) Pazardaki çiçekçilerin hepsini dolaştım.
C) Dertlerini kimseyle paylaşmaz, içine atardı.
D)Bu haberi kime söyleyeceğini şaşırmıştı.
E) Yoldan geçen birine bu soruyu soralım.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlaştırma söz konusudur?
A) Neden derler iyiler çok yaşamaz?
B) Yorgun olduğu günlerde kimseyle konuşmadan kanepede otururdu.
C) Derslerine hiç çalışmaz, sabah akşam televizyon seyrederdi.
D) Güzel bir şarkı dinlediğinde, duygularına hakim olamaz, ağlardı.
E) İnsanlara güvenmemesi gerektiğini çok genç yaşlarda öğrenmişti.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyutlaştırma vardır?
A) Arzu, gün boyunca soru hazırlamış.
B) Küçücük hayatım, fakir evimiz, etrafımızdaki insanlar, her şey değişti.
C) Bu işte onun parmağı olduğunu anlamıştım.
D) Arabanın anahtarını aradı ama bulamadı.
E) Soracak kimse yok şimdi halimizi.


23. "Çekmek" kelimesi aşağıdakilerden hangisinde “başka bir yere taşımak” anlamında kullanılmıştır?

A) Köylüler ekini tarladan çekti.
B) İnşaata elektrik kabloları çekildi.
C) Sınav notlarını temize çekti.
D) Bu araba daha fazlasını çekmez
E) Yıllardır onun hasretini çekiyorum.

24. Aşağıdakilerden hangisinde kip kayması yoktur?

A) Odadan garip sesler geliyor.
B) Canı isteyince kitaplara sarılıyor.
C) Tut elimden yardım et Allah’ım!
D) Haftaya sınav yapıyormuş.
E) O hep yalan söyler...

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 

A) Uzun süre ayakta kalabilmesi için bu yapı, neme dayanıklı camı, kireç ve tuğla tozundan oluşan harçla yapılmıştır.
B) Bir kamu kuruluşuna ait sevimli konuk evinin önünde fotoğraf çektirdikten sonra oradan ayrıldık.
C) Oraya gitmeye karar verirseniz, bu gezi için en az iki gün ayırmanız gerekir.
D) Her sabah erken kalkarak açık havada yürüyüş yapmanın kalp sağlığını olumlu yönde etkilediğini öğrendik.
E) Adaylar 25 yaşından büyük olmalı ve sağlık kontrolünden geçmiş olması gerektiğini söyledi.

NOT: Her soru 4 puan değerindedir.
CEVAP ANAHTARI

1. D  2.A 3. B 4.E 5.E 6.E 7.E 8.B 9.B 10.B 11.B

12.A 13.C 14.C 15.D 16.E 17.A 18.D 19.A 20.D 

  21.A 22.C 23.A 24.A 25.E


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar