25 Kas 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 94-95 Cevapları

Reklamlar

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 94-95  Cevapları
SAYFA 94

ANLAMA VE YORUMLAMA
 1. Etkinlik:

Servet-i Fünûn Dönemine ait “Tevfik Fikret’in “Cânân-ı Girizana” ve günümüz edebiyatına ait Attila İlhan’ın “Ben Sana Mecburum” şiirleriyle ilgili yaptığınız karşılaştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla
paylaşınız.


2. Etkinlik:
“Ferdâ” ile “Elhân-ı Şitâ” adlı metinlerin temaları evrensel bir nitelik taşımakta mıdır? Niçin?
Evrenseldir. 

3. Etkinlik:
İncelediğiniz metinlerdeki şiir dilinin söyleyiş ve ahenk bakımından doğal dile benzeyen ve ayrılan yönlerini belirleyiniz.

Ayrılan yönleri ahenkli, sanatlı olmasıdır. 

 4. Etkinlik:
İncelediğiniz metinlerde anlatılanlar nesir diliyle de ifade edilebilir mi? Niçin?
Anlatılanlar düz yazı ile ifade edilemez. Şiirin düz yazı ile ifade edilmesi onun ahenk ve ritim unsurlarının kaybolmasına neden olur. 

 5. Etkinlik:
İncelediğiniz metinlerin yazıldıkları dönemin sosyal ve kültürel hayatından hareketle bu metinlerin oluşmasına imkân sağlayan hâkim zihniyetin özelliklerini söyleyiniz.

II.Abdülhamit'in istibdat adı verilen baskıcı yönetimi nedeniyle Servetifünun sanatçıları bireysel temaları işlemişlerdir.  Bu yüzden Elhân-ı Şitâ şiiri döneminin siyasi gerçekliği ile ilişkili değildir, bireysel bir duygunun dile getirilişidir.

www.edebiyatfatihi.net 

 6. Etkinlik:

Aşağıda verilen metni okuyunuz.

SAYFA 95

a) Okuduğunuz şiirle “Ferdâ” ve “Elhân-ı Şitâ” adlı şiirleri tema, yapı, dil ve anlatım açısından karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Tema: Terkib-i Bend'in teması döneme eleştiri, Ferda'nın teması gençlere düşen görevler, Elhan-ı Şita'nın teması ise "kar"dır.

Yapı: Terkib-i Bend bentlerin vasıta ile bağlandığı terkib-i bend yapısına, Elhan-ı Şita şiiri mısraların kümelenişi itibariyle karışık düzenli serbest bir yapıya  sahiptir. Şiirin şekli içerik ile birlikte kurgulanmıştır. edebiyatfatihi.net

Dil ve Anlatım: Üç şiirde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanılmıştır. Elhan-ı Şita diğerlerine göre daha sanatlı ve imgelidir. 

b) Yaptığınız karşılaştırmadan hareketle Servet-i Fünûn Dönemi şiirinin hangi bakımlardan Tanzimat
Dönemi şiirinden farklılıklar gösterdiğini belirleyiniz.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Servet-i Fünûn Dönemi şiiri biçim bakımından Tanzimat Dönemi şiirinin bir devamı niteliğindedir. (Y)
• Servet-i Fünûn Dönemi şiirlerinde parça güzelliği yerine bütün güzelliği esas alınmıştır. (D)
• Servet-i Fünûn Dönemi şiirleri bireysel duygular yerine toplumsal duyguları yansıtmıştır. (Y)

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.• Servet-i Fünûn Dönemi şiirinde ....sembolizm....., ....parnasizm..... akımlarından
etkilenilmiştir.
Servet-i Fünûn Dönemi şiirinde ..sone.., ..
triyole., ..terzerima..nazım biçimleri Batı’dan alınmıştır.
• Servet-i Fünûn Dönemi şiirinde nazım .....nesre(düzyazıya)..... yaklaştırılmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn Dönemi şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Güçlü bir musikinin hâkim olması
B) Doğal görünüşlerin resim çizer gibi sözcüklerle ifade edilmesi
C) Sanat için sanat anlayışının benimsenmesi
D) Kulak için uyak görüşünün benimsenmesi
E) Toplumsal temalara ağırlık verilmesi

4. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.

Cenap Şehabettin ⇒ Tamat
Tevfik Fikret ⇒ Rübab-ı Şikeste
Hüseyin Siret Özsever ⇒ Bağbozumu
Ali Ekrem Bolayır Ruh-ı Kemal


 Etkinlik:
Mensur şiirin kaynağı hakkında bilgi edininiz (99. sayfadaki 2. Etkinlik içindir.).

Sanatlı düz yazı anlamına gelen mensur şiirlerin kaynağı Fransa'dır. Mensur şiir 19.yüzyılda Fransa'da ortaya çıkıp oradan da Türk edebiyatına geçen bir türdür.

 Etkinlik:
Sınıfınıza bir şiir, bir mensur şiir, bir de hikâye getiriniz (99. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.).


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!