HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Etkinlik:

"Öğretici Metinler" kavramından ne anlıyorsunuz? Hangi edebî türler öğretici metindir?

Öğretici metinler, bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlerdir. Makale, deneme, fıkra, sohbet, eleştiri, hatıra, biyografi, otobiyografi gibi türler öğretici metindir.

 2. Etkinlik:
Servet-i Fünûn edebiyatının getirmek istediği yenilikleri konu alan yazıları arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu yazılarda anlatılanları tartışarak ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Batı'daki edebi gelişmeleri yakından takip ederek tamamen Batılı anlamda bir edebiyat meydana getirmek amaçları arasındadır.

 3. Etkinlik:
Dergilerle öğretici metinler arasındaki bağı açıklayınız.

Öğretici metinler dergiler aracılığıyla halka ulaşır. Bu türlerle halk bilgilendirilir, biliçlendirilir

 4. Etkinlik:
Edebî eleştiri, gezi yazısı, hatıra ve makalenin edebiyatımızdaki gelişimi hakkındaki araştırma
sonuçlarınızı sözlü olarak ifade ediniz.ÇÖZÜMLEME / İNCELEME
1. Metin

1. Metnin iletisini söyleyiniz. Anlam birliğine sahip birimler bu ileti etrafında nasıl bir araya gelmiştir? Açıklayınız.

Metnin iletisi "Abdülhak Hamit tiyatrolarını okunmak için yazmış, tiyatrolarında üç birlik kuralına uymamıştır." Anlam birliğine sahip birimler metnin bu iletisini açıklamak, hakkına bilgi vermek amacıyla bir araya getirilmiştir.


2. Metnin iletisi yazıldığı dönemin diğer edebî türlerinde de işlenmiş midir? Tartışarak belirleyiniz.

İşlenmiştir.


3. Metinde Abdülhak Hamit’in tiyatro eserleriyle eserlerin yazıldığı dönemin sosyal hayatı ve gerçekliği arasında nasıl bir ilişki kurulmuştur?
Metinde Abdülhak Hamit'in tiyatro eserlerinin okunmak için yazıldığı ve bunların sahnelenmeye uygun olmadığı metnin yazıldığı dönemdeki tiyatro seyircisi ve okuyucusuyla ilintilenerek ilişki kurulmuştur

                                                     
4. Edindiğiniz bilgiler ışığında aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

CENAP ŞEHABETTİN

Eserle Olan İlişkisi: Cenap Şehabettin edebi tenkit(eleştiri) alanında az da olsa eser vermiştir. Bu eleştiride de Abdülhak Hamit'in tiyatrolarını incelemiş ve eleştirmiştir.

Fikri ve Edebi Yönü: Maddeler Halinde, Tıklayın

2.Metin

Gezi Yazısı/Kahire

1. Metin kaç birimden oluşmaktadır? Bu birimler hangi ileti etrafında ve nasıl bir araya gelmiştir?

Metin 9 birimden oluşmaktadır. Bu birimler "Kahire gezisi" iletisi etrafında metnin bu iletisini açıklamak, hakkına bilgi vermek amacıyla bir araya getirilmiştir.

2. Metinden döneminin sosyal hayatı ve gerçekliğiyle ilgili neler yansımaktadır?

Metinden dönemin Kahire'sinin sosyal hayatı ve gerçekliği yazarın bakış açısıyla yansıtılmıştır.

3. Metnin iletisi yazıldığı dönemin başka edebî türlerinde de işlenmiş midir? Niçin?

İşlenmiştir. 

3.Metin
Hatıra

1. Metnin birimlerinde Tevfik Fikret’in hangi özellikleri anlatılmıştır? Bu birimler hangi ana düşüncenin oluşumu için bir araya getirilmiştir?

Metnin birimlerinde Tevfik Fikret, iyi bir dost, güvenilir, dürüst, doğruluktan ayrılmayan, samimi, içten özelliklere sahip biri olarak anlatılmıştır. Bu birimler ""Tevfik Fikret'in kişisel özellikleri" ana düşüncesi etrafında bir araya getirilmiştir. 

2. Metnin ana düşüncesine, yazıldığı dönemin diğer edebî türlerinin hangilerinde rastlanabilir?

 Eleştiri, makale ve fıkralarında rastlanabilir.

3. Metinden döneminin sosyal hayatı ve gerçekliğiyle ilgili hangi bilgilere ulaşılmaktadır?

Metinden dönemin daha çok edebi hayatı ve gerçekliğiyle ilgili bilgilere ulaşılabilir. O dönemde çıkan Servetifünun dergisinin dönemin sanat ve edebiyat dünyasına yön veren bir değere sahip olduğu, dönem sanatçılarının  kişilik özellikleri, birbiriyle ilişkileri, yaptıkları çalışmalar gibi bilgilere ulaşabiliriz. 
4. Metinden hareketle aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar