13 Kas 2017

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı,Klasik, 2017-2018

Reklamlar

 Bu yazımızda 10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1.dönem 1.yazılı sorularını ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... Klasik tarzda hazırlağımız sorular değişen 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı müfredatına uygundur.
10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1.dönem 1.yazılı sorularını ve cevap anahtarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak direkt indirebilirsiniz...


10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı-İNDİR


EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI ve CEVAP ANAHTARI

O sabah erkenden uyandı. Tam kapatmadığı perdelerden günün taze ışıkları odasına sızıyordu. Ne güzel, hava mis gibi olmalıydı. Doğruldu, pencereye yöneldi. Bahçesindeki cennet elbisesini giymiş ağaçlar, adını bilmediği çiçekler yeni uyanmış gibi mahmur ama tüm güzelliğiyle artık kırkına merdiven dayamış adama gülümsüyor gibiydi. "Yaşasın!" diye bağırdı. İçi kıpır kıpır olmuştu. Tabiata uzun zamandan sonra yeniden can gelmişti.  Pırıl pırıldı her yer. Ağaçlar, baharla birlikte huzurun rengini yansıtırken yüreğine, bir kıpırdanma olurdu onda hep.
Derin bir nefes çekti, soludu bu huzur anlarını. Tabiatın bu ruha sevinç dolduran havasına serçeler eşlik etti. Ona güzel nağmelerle "günaydın" dediler. İçeriden eşinin  sesini duydu…

SORULAR
1) Yukarıdaki metni   dikkatlice okuyup aşağıdaki tabloda istenenleri yazınız. (10 puan)

Olay örgüsü


Kişiler


Yer


 Zaman


Tema


2) Yukarıdaki hikayenin anlatıcısı kimdir? Bu anlatıcının özellikleri nelerdir? Diğer anlatıcı türlerini yazınız. (10 puan)

3) Dede Korkut Hikayeleriyle ilgili beş özellik yazınız. (10 puan)

4) Kutadgu Bilig’deki aşağıdaki kahramanları karşıladıkları sembolik değerleri yazınız. (10) puan)

Kün Togdı:
Ay Toldı:
Ögdülmiş:
Ogdurmış:

5) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 puan)
·         Dede Korkut Hikayeleri bir ön söz ve  …………….. hikayeden oluşur.
·         Bir hikayenin yapısını ………………, ………………….., ……………… ve ……………. oluşturur.
·         Batılı anlamda hikaye edebiyatımızda ……………………… döneminde görülür.
·         …………………….. kipleri zaman anlamı taşımaz.
·         Ek eylemin olumsuzu ………………………  sözcüğü getirilerek yapılır.
·         “Dedem birden ayağa kalktı.” cümlesindeki eylem anlamına göre ………. fiilidir.
·         Kelile ve Dimne, Ferhat ile Şirin adlı hikayeler ……....... kaynaklı hikayelerdir.6) Aşağıdaki metinden basit, türemiş ve birleşik eylem bulup tabloya yazınız. (10 puan)

“Bizimkiler! Bizimkiler! diye bağırarak uyandı. Doğruldu. Üstündeki kertenkeleler kaçıştılar. Limana baktı. Hakikaten, kalenin karşısında bir donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı. Gözlerini açtı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. Bunlar Türk gemileriydi. Kenara yanaşıyordu. Gözlerine inanamadı. Acaba rüyam devam mı ediyor?” şüphesine düştü. Fakat uyanıkken rüya görülür müydü? Kanaat getirmek için elini ısırdı. Yerden sivri bir taş parçası aldı. Alnına vurdu. Evet, işte hissediyordu. Uyanıktı. Gördüğü rüya değildi. O uyurken, donanma burnun arkasından birdenbire zuhur etmiş olacaktı.

Basit Eylemler (3 adet)
Türemiş Eylemler(4 adet)
Birleşik Eylemler(3 adet)
7.Yukarıda verilen öykü parçasından tabloda istenenleri bulup tabloya yazınız. (10 puan)

Etken Fiil
İşteş Fiil
Dönüşlü Fiil
Edilgen Fiil
8. Yukarıdaki öykü parçasından beş adet ek eylem bulup aşağıdaki tabloya yazınız. (10 puan)
9. Halk hikayesiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Nazım-nesir karışıktır.
B) Söyleyeni bellidir.
C) Destanla benzer yönleri vardır.
D) Genellikle kahramanlık ve aşk konularını işler.
E) Gerçeğe yakındır.


10. Hikâyeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Gerçek ya da gerçeğe uygun olayları konu edinir.
B) Durum ve olay hikâyesi olmak üzere iki türü vardır.
C) Maupassant tarzı hikâyeler, serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
D) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır.
E) Durum hikâyelerinde olağanüstü olaylara ve kişilere sıkça yer verilir.CEVAP ANAHTARI

CEVAP ANAHTARI

1) Yukarıdaki metni   dikkatlice okuyup aşağıdaki tabloda istenenleri yazınız. (10 puan)

Olay örgüsü

  • Adamın uyanması, baharla birlikte tabiattaki gelişmeleri izlemesi
  • Baharın gelmesiyle çok mutlu olması
  • İçerden eşinin  sesini duyması


Kişiler
  • Adam
  • Adamın eşi
  • Serçeler


Yer
  • Adamın evi


Zaman
  • Bahar mevsimi, bir sabah vakti


Tema
  • Baharla gelen mutluluk2) Yukarıdaki hikayenin anlatıcısı kimdir? Bu anlatıcının özellikleri nelerdir? Diğer anlatıcı türlerini yazınız. (10 puan)

Anlatıcı, ilahi bakış açılı hakim anlatıcıdır. Yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilir, görür ve duyar. Kahramanların gönlü veya kafasından geçenleri okumaya kadar uzanır.
Diğer anlatıcılar müşahit anlatıcı ve kahraman anlatıcıdır.

3) Dede Korkut Hikayeleriyle ilgili beş özellik yazınız. (10 puan)

·         Toplam on iki hikâyeden oluşur. 
·         Şiir ve düzyazı (nazım-nesir) karışık oluşturulmuştur. 
·         Hikâyelerde az da olsa masal ve destan unsurları görülür. 
·         Çok temiz, güzel ve zengin bir kullanılmıştır. 
·         Anlatım açık, yalın ve durudur. Kesinlik ifade eder. 
·         Hikâyelerde en önemli meziyet kahramanlıktır. 
·         Aileye, çoğalmaya, kadına, çocuğa ve çocuk terbiyesine büyük önem verilir. Kadınların ailenin en önemli unsuru olduğu vurgulanır. Önsözünde dört ayrı tadın tipi çizilir. 


4) Kutadgu Bilig’deki aşağıdaki kahramanları karşıladıkları sembolik değerleri yazınız. (10) puan)

Kün Togdı: Adalet, kanun
Ay Toldı: saadet, mutluluk
Ögdülmiş: zeka, akıl
Ogdurmış: hayatın sonu (akıbet)

5) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 puan)

·         Dede Korkut Hikayeleri bir ön söz ve  …12.. hikayeden oluşur.
·         Bir hikayenin yapısını …olay örgüsü…, kişiler.., …yer … ve …zaman . oluşturur.
·         Batılı anlamda hikaye edebiyatımızda ……………………… döneminde görülür.
·         Dilek .. kipleri zaman anlamı taşımaz.
·         Ek eylemin olumsuzu …değil  sözcüğü getirilerek yapılır.
·         “Dedem birden ayağa kalktı.” Cümlesindeki eylem anlamına göre …durum. fiilidir.
·         Kelile ve Dimne, Ferhat ile Şirin adlı hikayeler ……Arap ….. kaynaklı hikayelerdir

6) Aşağıdaki metinden basit, türemiş ve birleşik eylem bulup tabloya yazınız. (10 puan)

“Bizimkiler! Bizimkiler! diye bağırarak uyandı. Doğruldu. Üstündeki kertenkeleler kaçıştılar. Limana baktı. Hakikaten, kalenin karşısında bir donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı. Gözlerini açtı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. Bunlar Türk gemileriydi. Kenara yanaşıyordu. Gözlerine inanamadı. Acaba rüyam devam mı ediyor?” şüphesine düştü. Fakat uyanıkken rüya görülür müydü? Kanaat getirmek için elini ısırdı. Yerden sivri bir taş parçası aldı. Alnına vurdu. Evet, işte hissediyordu. Uyanıktı. Gördüğü rüya değildi. O uyurken, donanma burnun arkasından birdenbire zuhur etmiş olacaktı.

Basit Eylemler (3 adet)
Türemiş Eylemler(4 adet)
Birleşik Eylemler(3 adet)
Baktı
Açtı
gelmişti

Uyandı
kaçıştılar
Başladı
Sarardı
doğruldu
İnanamadı
Dikkat etti
hissediyordu

7.Yukarıda verilen öykü parçasından tabloda istenenleri bulup tabloya yazınız. (10 puan)

Etken Fiil
İşteş Fiil
Dönüşlü Fiil
Edilgen Fiil

baktı
kaçıştılar
uyandı
Görülür
8. Yukarıdaki öykü parçasından beş adet ek eylem bulup aşağıdaki tabloya yazınız. (10 puan)

uyanıktı
gemileriydi
gelmişti
yanaşıyordu
hissediyordu

9. Halk hikayesiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Nazım-nesir karışıktır.
B) Söyleyeni bellidir.
C) Destanla benzer yönleri vardır.
D) Genellikle kahramanlık ve aşk konularını işler.
E) Gerçeğe yakındır.

10. Hikâyeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Gerçek ya da gerçeğe uygun olayları konu edinir.
B) Durum ve olay hikâyesi olmak üzere iki türü vardır.
C) Maupassant tarzı hikâyeler, serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
D) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır.
E) Durum hikâyelerde olağanüstü olaylara ve kişilere sıkça yer verilir.
Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

8 yorum

Super olmuş vallahi de keşke cevaplari da verseydiniz 😑

Cevapları indirme bağlantısı verilen dosyanın içinde vardı; ama isteğiniz üzerine soruların altına da ekledik... Word şeklinde isterseniz dosyayı indirebilirsiniz...

Sorular yeni müfredata uygun örnek sorulardır, sizin sınavınızda ne çıkacağını elbette bilemeyiz...

İnmiyor bir sikintimi var acaba

emeğinize sağlık

İndiriyorum ama dosya açılamadı diyor bi sıkıntı var galiba

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!