Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin halk şiiriyle ilişkisi nedir?
Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler (Beş Hececiler, Ahmet Kutsi Tecer, Arif Nihat Asya, Bheçet Kemal Çağlar vb.) halk edebiyatını örnek almışlar; Halk şiiri nazım biçimlerini ve hece ölçüsünü kullandılar. Nazım birimi olarak dörtlüğü benimsediler.

Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin "vatan", "tarih", "millet" , "memleket" "gelenek gibi kavramlarla ilişkisi ve bu kavramlara bakış açısı nasıldır?

Anadolu halkına yönelen Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler Anadolu'daki halkın hayatına yönelerek memleketçi şiir anlayışıyla "vatan", "tarih" gibi konularda milli hisleri ön plana çıkarmışlardır. Halk şiiri geleneğine bağlı kalmışlardır.


EK BİLGİLER:

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin özellikleri:
 • Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde memleket manzaralarıyla ilgili söyleyişler sıkça görülür. 
 • Beş Hececiler, Anadolu ve Anadolu insanını anlatmışlardır. 
 • Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde halk arasından rastgele insanlar ele alınmıştır. 
 • Ahmet Kutsi Tecer, halk edebiyatı ve folklor çalışmalarına büyük oranda destek çıkmıştır.
 • Hisar dergisi mensupları, Türk şiirini yozlaştıranlara karşı çıkmış ve çözüm olarak halk edebiyatı kaynaklarını işaret etmişlerdir. 
 • Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde halk şiiri unsurları da kullanılmıştır. 
 • Cumhuriyet dönemi saf şiirini andırır. Tema yönünden onlardan ayrılır. 
 • Bu dönem sanatçıları Batı edebiyatından da etkilenmişlerdir.
 • Kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işler.
 •  Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir.
 • Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk diline büyük önem verilmiştir.
 • Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir.
 • Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunda Türkçe karşılıkları kullanılmıştır.
 • Hece vezni kullanılmıştır.
 • Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plândadır.
 • Milli duygular yanında "aşk" temasına da yer vermişlerdir.
 • Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılır.
 • Şiirlerde halk arasından seçilmiş sıradan insanlar vardır.
 • Şairler şiirlerini, Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde yayımlamışlardır.

BU ANLAYIŞIN ŞAİRLERİ ŞUNLARDIR...

HEPSİ MADDELER HALİNDE..TIKLAYINIZ

1. AHMET KUTSİ TECER (1901-1967)

2. ARİF NİHAT ASYA (1904-1975)

3. KEMALETTİN KAMU (1901-1948)

4. ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI (1904-1946)

5. ORHAN ŞAİK GÖKYAY (1902-1994)

6. ZEKİ ÖMER DEFNE (1903-1992)

7. BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (1908-1969)

8. HÜSEYİN NİHAL ATSIZ (1905-1975)

9. NECMETTİN HALİL ONAN (1902-1968)

10. ŞÜKUFE NİHAL BAŞAR (1896-1973)

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar