Edebiyatımızın ve Milli Mücadele döneminin en önemli kadın romancılarından Halide Edip yalnızca edebi kişiliğiyle değil milli mücadele sürecinde, ülkenin kurtuluşu adına çok önemli işler yapan başarılı bir yazarımızdır. 

Halide Edip'in Milli mücadele yıllarında Anadolu'da yaşanan acıyı, ıstırapı ama her şeye rağmen mücadeleyi asla bırakmayan o kahraman insanları anlatan "Himmet Çocuk" adlı öykünün incelemesini sunuyoruz...

Himmet Çocuk Hikayesinin Olay Örgüsü, Konusu, Özeti, Kişiler, Yer ve Zaman, İncelemesi

Konusu: Milli Mücadele yıllarında Anadolu insanının  yaşadığı acı, ıstırap, yokluk ve felaketlere karşı koyması

Olay Örgüsü:

1. Anlatıcının Himmet adındaki  çocukla karşılaştığı ana kadar gördükleri ve edindiği izlenimler

2. Himmet Çocuk ve onun kişiliği, yaşadıkları

3. Himmet Çocuk’a benzeyen başka bir Anadolu çocuğu ve çözüm

Kişiler:

Halide Onbaşı: Hikayenin anlatıcısı, gazetecidir. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordusunun Anadolu'ya verdiği zararı incelemek için görevlendirilmiştir. 

Himmet Çocuk: On üç yaşındadır.Yedi yaşında anasız babasız kalmıştır. İhtiyar bir ninesi ve bir de kız kardeşi vardır. Onlara bakabilmek için var gücüyle çalışır, mücadeleci ve azimli bir çocuk... Hikâyedeki Himmet Çocuk, yalnızca bir tek çocuk değil, Anadolu’daki binlerce benzerini temsil eden bir kahramandır.”

Hikayedeki diğer kişiler, kamyondaki diğer gazeteciler, imam...

Mekan: Elvanlar, İney, Uşak...  

Zaman: Hikayedeki olaylar İstiklal Savaşı yıllarında geçmektedir.

Dil ve Üslup: Hikayenin dili sade ve yalındır. 

Ana düşünce: Anadolu, yaşadığı onca yokluk ve felakete rağmen Himmet Çocuk ve onun benzeri kahraman insanların azim, inan.  ve mücadeleleriyle var olmuştur. edebiyatfatihi.net

Yazar Hakkında:
 • HALİDE EDİP ADIVAR(1884-1964)
 • Millî Edebiyat akımının ünlü kadın romancısıdır. 
 • Edebiyatçılığının yanında bir asker gibi cephe gerisinde mücadele vermiştir.
 • Halide Edip Adıvar, edebiyatın birçok türünde eser vermesine karşın romancı olarak tanınmıştır. 
 • Eserleri roman­tizmden realizme doğru bir gelişme gösterir.
 • Romanlarında ilk başta aşk temasını, kadın psikolojisi­ni ele alır. Daha sonra Türkçülük, milliyetçilik ve mem­leketçilik konularına yönelir; kişileri yaşadıkları olay çevresinde, gelenek ve göreneklere bağlayarak anla­tır.
 • Romanlarında canlı, kuvvetli karakterler yaratır.
 • Yazar, üslubu genellikle ikinci pla­na itmiştir. Eserlerinde basit cümle yanlışlarından, an­latım bozukluğuna kadar birçok eksiklik göze çarpar.
 • Halide Edip'in romanlarını içerikleri ve dönem bakı­mından üç bölümde toplanır:
 • İlk dönem romanlarıYazar, ilk dönem romanlarında özellikle aşk gibi bireysel konuları ele alır. Bu roman­larda güçlü kadın kahramanlar öne çıkar. Kahramanla­rın ruhsal durumları başarıyla çözümlenir. Seviye Talib, Handan, Kalp Ağrısı bu tür romanlardandır.
 • Kurtuluş Savaşı dönemi romanlarıAnadolu'ya ge­çip Kurtuluş Savaşı'na katılmasıyla Halide Edip'in sa­nat anlayışında değişiklik olur. Bu dönemde Anadolu insanını yakından tanır. Onun sabrını, direnişini, fe­dakârlığını, yurt sevgisini görür. Türkçülük akımının et­kisiyle toplum yapısını yansıtan Kurtuluş Savaşı ile Anadolu kent ve kasabalarındaki kimi çevrelerin deği­şik tutumlarını, çetelerin direnişlerini, kabaran millî coşkuyu anlatan toplumcu sayılabilecek eserler kale­me alır. Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Zeyno'nun Oğlu bu dönemin romanlarındandır.
 • Toplum ve töre romanlarıYazar, özellikle son yılların­da İstanbul'da ve Anadolu'yu, Anadolu'da yaşayan in­sanları konu alır. Doğu - Batı çelişkisini gündeme geti­rir, bu konuya bir cevap arar. Bunu yazarken değişik yörelerin törelerini de sergiler. Romanlarındaki bazı olay ve izlenimler, yazarın hayatından kaynaklanır. Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayıbu türden ro­manlardır.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar