Bu yazımızda Halide Edip Adıvar'ın Dağa Çıkan Kurt adlı yapıtındaki "Kabak Çekirdekçi" adlı duygusal ve etkileyici hikayesinin incelemesini bulabilirsiniz...

“Kabak Çekirdekçi”
adlı hikaye edebiyatımızın önemli kadın romancılarından Halide Edip Adıvar’ın 1922 yılında kaleme aldığı Dağa Çıkan Kurt adlı yapıtında yer alan yirmi yedi hikayeden biridir. 

Konusu:

Kabak Çekirdekçi hikayesindeki  olaylar, İstanbul’da genellikle zengin  ailelerin oturduğu Fazlı Paşa yokuşunda geçmektedir. Öyküde, teyze (kahraman anlatıcı) yeğeni, kabak çekirdekçi ve kabak çekirdekçinin kızı konu edilmektedir. 

Özeti:
Bir zamanlar katip olan, ancak işten çıkarıldıktan sonra geçim sıkıntısı çekmeye başlayan, okula giden kızına iyi bir gelecek hazırlayabilmek için kabak çekirdeği satan adamın  çekirdekleri sattığı mahalledeki sakinlerden okuma sevdası nedeniyle eski  gazeteleri alması konu edilmektedir. İstanbul'da onurlu bir hayat mücadelesi veren "Kabak Çekirdekçi”,  Dağa Çıkan Kurt adlı kitabın en etkili, en duygusal hikayelerinden biridir. edebiyatfatihi.net hazırladı

Halide Edip Adıvar


HALİDE EDİP ADIVAR KİMDİR?

  • Millî Edebiyat akımının ünlü kadın romancısıdır. 
  • Edebiyatçılığının yanında bir asker gibi cephe gerisinde mücadele vermiştir.
  • Halide Edip Adıvar, edebiyatın birçok türünde eser vermesine karşın romancı olarak tanınmıştır. 
  • Eserleri roman­tizmden realizme doğru bir gelişme gösterir.
  • Romanlarında ilk başta aşk temasını, kadın psikolojisi­ni ele alır. Daha sonra Türkçülük, milliyetçilik ve mem­leketçilik konularına yönelir; kişileri yaşadıkları olay çevresinde, gelenek ve göreneklere bağlayarak anla­tır.
  • Romanlarında canlı, kuvvetli karakterler yaratır.
  • Yazar, üslubu genellikle ikinci pla­na itmiştir. Eserlerinde basit cümle yanlışlarından, an­latım bozukluğuna kadar birçok eksiklik göze çarpar.
Halide Edip'in romanlarını içerikleri ve dönem bakı­mından üç bölümde toplanır:
İlk dönem romanları: Yazar, ilk dönem romanlarında özellikle aşk gibi bireysel konuları ele alır. Bu roman­larda güçlü kadın kahramanlar öne çıkar. Kahramanla­rın ruhsal durumları başarıyla çözümlenir. Seviye Talib, Handan, Kalp Ağrısı bu tür romanlardandır.
Kurtuluş Savaşı dönemi romanları: Anadolu'ya ge­çip Kurtuluş Savaşı'na katılmasıyla Halide Edip'in sa­nat anlayışında değişiklik olur. Bu dönemde Anadolu insanını yakından tanır. Onun sabrını, direnişini, fe­dakârlığını, yurt sevgisini görür. Türkçülük akımının et­kisiyle toplum yapısını yansıtan Kurtuluş Savaşı ile Anadolu kent ve kasabalarındaki kimi çevrelerin deği­şik tutumlarını, çetelerin direnişlerini, kabaran millî coşkuyu anlatan toplumcu sayılabilecek eserler kale­me alır. Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Zeyno'nun Oğlu bu dönemin romanlarındandır.
Toplum ve töre romanları: Yazar, özellikle son yılların­da İstanbul'da ve Anadolu'yu, Anadolu'da yaşayan in­sanları konu alır. Doğu - Batı çelişkisini gündeme geti­rir, bu konuya bir cevap arar. Bunu yazarken değişik yörelerin törelerini de sergiler. Romanlarındaki bazı olay ve izlenimler, yazarın hayatından kaynaklanır. Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır bu türden ro­manlardır.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar