9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 110-111

Sayfa 110


Metni Anlama ve Çözümleme

1. “Bütün işin gücün yaşamak olacak.” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.
1. "Hiçbir beklentiye girmeden, karşılık beklemeden" yaşanması gerektiği anlatılmıştır.

2. Yaşamaya Dair adlı şiirde dikilmesi istenen ağaç olarak niçin “zeytin” seçilmiştir? Açıklayınız.

2. Zeytin ağacı uzun ömürlü ve dayanıklı olduğu için binlerce yıl yaşayabilen ve Anadolu'da "ölmez ağacı" olarak bilinen  bir ağaçtır.  Bu yüzden şair zeytin ağacını seçmiştir.

3. Şiirde ölümsüzlüğe ulaşmanın yolu olarak gösterilen nedir? Açıklayınız.

3.
Şiirde başkaları için fedakarlıkta bulunmak, başkalarını yaşatmak için yaşamak düşüncesi ölümsüzlüğe ulaşmanın yolu olarak gösterilmiştir. 

4. Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

4.
Şiirdeki söyleyici yaşamayı ciddiye alan, yaşama tutkuyla bağlı biridir. Hitap ettiği kişi de yaşama dört elle ve tutkuyla sarılmasını istediği kişilerdir. 

5. Yaşamaya Dair adlı şiirin temasını belirleyiniz.

5.
Şiirin teması "yaşama sevgisi"

6. Yaşamaya Dair adlı şiirdeki evrensel değerleri belirleyiniz.

6. Yaşamı sevmek, başkaları için fedakarlık yapmak, beklentiye girmemek, insanlığı sevmek, çalışmak

1. Etkinlik

a. Yaşamaya Dair adlı şiirdeki ahenk unsurlarını belirleyiniz.


b. Yaşamaya Dair adlı şiirdeki imgeleri ve söz sanatlarını belirleyiniz.


2.Etkinlika. Yukarıdaki tabloda verilen şiirlerin konularını belirleyiniz.

Kaldırımlar Şiirinin Konusu: Yalnızlık, korku ve ölüm duygularının etkilerini tüm benliğinde hisseden bir insanın sesi
Yayla Dumanı Şiirinin Konusu: Doğa
Akıncı Şiirinin Konusu: Eski Türk akıncılarının kahramanlıkları
Kızılırmak Kıyıları Şiirinin Konusu: Anadolu'yu olduğundan farklı gösteren aydınlara karşı eleştiri
Yaşamaya Dair Şiirinin Konusu: Yaşama tutkuyla bağlanılması gerektiği 

www.edebiyatfatihi.net ÖZGÜN VE KALİTELİ


b. Bu belirlemelerden hareketle şiirlerin türlerini tablodaki ilgili yerlere işaretleyiniz.

Kaldırımlar Lirik Şiir
Yayla Dumanı Pastoral Şiir
Akıncı Epik Şiir
Kızılırmak Kıyıları Satirik Şiir
Yaşamaya Dair  Didaktik Şiir


SAYFA 111

3.Etkinlik

Bir gün yine dolu dizgin boşanan atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla...

Edebî sanat: Mübalağa(Abartma),  İkinci dizede ise akıncıların ruhu kuşlara benzetilmiş ve kapalı istiare yapılmıştır.

Açıklama: Bir olayın olduğundan daha çok gösterilmesi mübalağadır.  İstiare, benzetmenin iki temel öğesinden sadece birinin (sadece benzeyen ya da sadece kendisine benzetilen) kullanılmasıyla yapılan edebî sanattır.

Ilık karanlık şarkı söylerdi,
Ay ışığı öperdi susamış toprağı.

Edebi Sanat: Teşhis (kişileştirme)
Açıklama: Ilık karanlık ve ay ışığına insani bir özellikler kazandırılmıştır.

Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya;
Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi.

Edebi Sanat: Teşbih(benzetme)
Açıklama: Taşlar buza benzetilmiştir.

İstanbul konuşması
En saf, en ince bize

Edebi Sanat: Mecaz-ı Mürsel (ad aktarması)
Açıklama: İstanbul konuşması denilerek Türkçe kastedilmiştir.a. Yukarıdaki şiirlerde bulunan edebî sanatları ve bu sanatların nasıl yapıldığını ilgili yerlere yazınız.

a.Yukarıda açıklandı.

b. Edebî sanatların şiire katkısını bu örneklerden hareketle açıklayınız.


Edebi sanatlar şiiri imgeli, sanatlı ve estetik bir hale getirir, anlatımı güçlendirir ve etkileyiciliği sağlar.

4. Etkinlik

Beni içerine aldın ağ gibi,
Doldun gözlerime bir rüya gibi;
Ben de güneş gibi, yüce dağ gibi
İçinde kaybolsam yayla dumanı!

a. Yukarıdaki dörtlükte geçen teşbihleri bulunuz.

"ağ gibi, rüya gibi, güneş gibi, dağ gibi" ifadelerinde teşbih vardır.

b. Bulduğunuz teşbihlerin ögelerini tabloya yazınız.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar