9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58-59-60-61

SAYFA 58

3. Etkinlik


a. Görseldeki manzarayı betimleyiniz.

Betimleyin 😊

b. Yaptığınız betimlemeden hareketle edebiyatın görsel sanatlarla ilişkisini değerlendiriniz.

Cevap: Görsel sanatlar gibi edebiyat da insan da coşku ve estetik haz uyandırır.


4. Etkinlik

a. Son Kuşlar adlı metinden hareketle kimi insanların küçük çıkarları için doğayı tahrip etmekten kaçınmamaları nasıl değerlendirilebilir? Tartışınız.

Maalesef her dönemde insanlar küçük çıkarları uğruna doğayı tahrip etmekten çekinmiyorlar. Verilen zarar sonucunda hava, toprak, deniz kirleniyor. Bu tür insanlar doğayı acımasızca tahrip ederken aslında kendine zarar verdiğinin farkında değil.

b. Hikâyedeki söz konusu olayları yaşadığınız çevrede gözlemleseydiniz ne yapardınız? Tartışınız.

Yorum sizin...


SAYFA 60

Son Kuşlar adlı metni Memurun Ölümü  adlı metinle tür, biçim, üslup ve içerik bakımından karşılaştırınız.

Tür: Her iki metnin türü  durum (kesit) öyküsüdür.

Biçim: İki metin de düzyazı (nesir) biçiminde yazılmıştır.

Üslup: Her iki hikaye de sade, açık ve akıcı bir anlatıma sahiptir. Memurun Ölümü adlı hikayede eleştirel ve mizahi bir üslup da dikkat çeker.

İçerik: Son Kuşlar adlı metinde küçük çıkarları için doğayı acımasızca tahrip eden insanlar anlatılırken Memurun Ölümü  adlı hikayede tiyatroda hapşırınca önde oturan sivil generalin boynuna tükrükleri gelen ve bu yüzden  ondan defalarca özür dilemeye kalkan sıradan bir memurun ölümüyle biten ilginç  hikayesi anlatılıyor.  edebiyatfatihi.net
SAYFA 61

Dil Bilgisi

1. · İşsiz, güçsüz kaldığım gurbet ellerinde köşe pencerem, kendimce Abdülhak Hamid'in "Kürsü-i temaşa"sı yerine geçerdi.
· Deniz, Bozburun’a doğru başını almış gidiyor. Uzaklarda görünen, İstanbul’un neresi kim bilir? Sesler neden gelmiyor?
· Bunlarla bir yeşil meydanın kenarına varır, bunları bir ufacık ağacın altına çığırtkan kafesiyle bırakırlar, ağacın her dalına ökseleri bağlarlardı. Hür kuşlar, kafesteki çığırtkan kuşun feryadına, dostluk, arkadaşlık, yalnızlık sesine doğru bir küme gelirler.

Yukarıdaki parçalarda bulunan isimleri türlerine göre gruplandırarak aşağıdaki tabloda ilgili
bölümlere yazınız. Bu isimlerin metindeki işlevlerini belirleyiniz.

Özel isim : Abdülhak Hamit, Kürsi-i Temaşa, Bozburun, İstanbul, 
Cins isim: pencere, deniz, sesler, meydan, ağaç, kafes, kuşlar... 
Somut isim : pencere, deniz, sesler, meydan, ağaç, kafes, kuşlar...
Soyut isim: gurbet, hür, dostluk, arkadaşlık, yalnızlık...
Tekil isim: pencere, deniz, meydanın, ağacın, dalına, kafesteki, dostluk, arkadaşlık, yalnızlık...
Çoğul isim : uzaklar, kuşlar
Topluluk ismi : küme

www.edebiyatfatihi.net

2. Aşağıdaki parçada noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirleyiniz.

Zavallı Senegalli, bir türlü söyleyemediği "j"leri değiştirerek:

Cevap: Virgül işareti, özne ile yüklemin arasına başka sözcükler girdiğinde özneden sonra kullanılmış.)
(Tırnak işareti,  özellikle vurgulanmak istenen ifadeler için kullanılmış.)
İki nokta (:) açıklamalar yapılacak cümleden sonra konmuştur.

"Susu! Susu!" diye ne kadar bağırsa, hatta (...) nafile...

Cevap: Ünlem, seslenme sözünden sonra kullanılmıştır.  Parantez içindeki üç nokta orijinal metinden alınmayan, atlanan sözcüklerin yerine kullanılmıştır.)

Juju kıyamet koparıyor, hırlıyor, eşiniyor, atılıyor, zapt edilmez bir hâle geliyor. O zaman, çaresiz, çeke çeke, koparır gibi tekrar eve sokuyorlar. Balkondan uzanan penyuvarlı ve dağınık saçlı bir Frenk karısı, ıslak köpek tüyü gibi koktuğu vehmini veren etekleri havalanarak iltifat ediyor:
"Juju! Juju! Şeri..." Ve sokağın sükûneti de geri geliyor.

Cevap: Virgül işareti sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış.

+Ekstra bilgi: Noktalama işaretleri genel olarak  duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, cümledeki duraklama noktalarını belirlemek, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılmıştır.

3. Aşağıdaki parçada günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanıom

Metinde geçen "tirilyon" sözcüğü günümüzde "trilyon" ;
 "minimini" ikilemesi  günümüzde ayrı yazılıyor "mini mini"


Yazıya Tepkini Göster!

7 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar