9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 2018-2019, Sayfa 56-57

SAYFA 56

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Son Kuşlar adlı hikâyedeki kahramanların olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini belirleyiniz.

Kahraman Anlatıcı: Hikayenin anlatıcısıdır. Doğayı ve hayvanları seven, küçük çıkarları için doğayı tahrip eden insanlardan rahatsız olan, çok duyarlı ve  doğanın geleceği için endişelenen bir insandır.

Konstantin: Galata'da bir yazıhanesi olan zahire tüccarıdır. Kendi halinde yaşayan, hesaplı, başkaları tarafından sevilen, mütevazı, şakacı bir tavrı yanında canavar bir yönü de vardır çünkü kuşlara kıymaktadır. Yazar tarafından beğenilmemektedir.

Mühendis Ahmet Bey: 
Okumuş bir insan olmasına rağmen çocuklara  çimleri yoldurmakta, doğayı tahrip edip küçük çocuklara kötü örnek olmaktadır.

www.edebiyatfatihi.net

2. Hikâyede ele alınan olayı yer ve zaman yönünden inceleyiniz.

Öyküde anlatılanlar İstanbul'da bir adada  geçmektedir. Ada, doğa harikası olan tenha bir yerdir.  Hikayedeki zaman güz mevsimidir.

3. Metinde birden fazla anlatıcı ve bakış açısının bulunup bulunmadığını, anlatıcının değişmesine bağlı olarak bakış açısının da değişip değişmediğini açıklayınız.

Metinde kahraman ve ilahi bakış açısı bulunmaktadır. Anlatıcı değişmesine bağlı olarak bakış açısı da değişmiştir. 

4. Metinde kullanılan anlatım biçim ve tekniklerini belirleyiniz.

Hikayede öyküleyici anlatım biçimi kullanılmıştır. Ağırlıklı  olarak iç konuşma ve diyalog anlatım teknikleri kullanılmıştır.

5. Hikaye türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişim ve etkileşimlerin rolünü belirtiniz.

Cevap: Sorunun cevabı için tıklayınız


SAYFA 57


1.ETKİNLİK

Metin                                    Anlatıcı ve Bakış Açısı
                                                                                                                                                                                                                    
Köşe penceresini, işte, ben, bu bakımdan insan çevresinin bir damlası üstüne çevrilmiş bir mikroskop camı sayarım. Baktığınızı sanki büyütür. Rasathaneler nasıl gökleri ve yıldızları temaşa için havaya uzanmış birer fen gözü ise köşe pencereleri de yeri ve yerde yaşayanları seyre yarar, zemine eğilmiş birer tecrübe gözlüğüdür.  ( Kahraman anlatıcının bakış açısı)

                                                                                                                                                             
Seneler var ki kuşlar gelmiyor. Daha doğrusu ben göremiyorum. Güzün güzel günlerini pencereden görür görmez, Konstantin Efendi’nin bulunabileceği sırtları hesaplayarak yollara çıkıyorum. Bir kuş cıvıltısı duysam kanım donuyor, yüreğim atmıyor. ( Kahraman anlatıcının bakış açısı)
                                                                                              
Hani sessiz, zenginliğini bile belli etmez, mütevazı adamdı da… Konu komşusu da severdi hani. Hiçbir şeye, hiçbir dedikoduya karışmazdı. Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla koşarken, akşam filesini doldurmuş vapurdan çıkarken görseniz; iriliğine, sallapatiliğine, Karamanlı ağzı konuşuşuna, basit ama, hesaplı fikirlerine, (…) yine basit, sevimli şakalarına karşı, hakkında kötü bir hüküm de veremezdiniz. Kendi halinde, işi yolunda, hesaplı yaşayan bin bir tanesinden bir tanesiydi. (İlahi bakış açısı)

a.Zincir ile Son Kuşlar hikâyelerinden alınan bu parçaları anlatıcı ve bakış açısı yönünden değerlendiriniz.

İlk iki metinde kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır. Anlatım I. tekil kişi ağzından yapılmıştır.  Kahraman anlatıcı, kendi dil ve üslubunu kullanması anlatımı daha sıcak, samimi ve inandırıcı bir etkiye sahip olmasın sağlamıştır. 3.metinde ilahi bakış açılı hakim anlatıcı kullanılmıştır. Anlatıcı olayların öncesi ve sonrasını, kahramanların iç dünyalarını ve zihninden geçenleri bilmektedir. edebiyatfatihi.net

b. Bu anlatıcı ve bakış açılarının anlatıma etkilerini değerlendiriniz.

Kahraman anlatıcı anlatımda olayı yaşayanın kendi dil ve üslubunu kullanması anlatımı daha sıcak, samimi ve inandırıcı bir etkiye sahip olmasını sağlamıştır. İlahi bakış açılı anlatıcıda ise anlatıcı  olaylara tam olarak hakim olduğu için olayları yorumlama gücü diğerlerine göre daha güçlüdür, olayları ve kişileri daha ayrıntılı görmemizi sağlar.

c. Tablodaki metinlerde metin-okuyucu ilişkisi açısından anlatıcının yazarın gerçek kişiliği ya da kurgu olup olmadığını belirleyiniz.

Her sanatsal metin yazarının hayatından az çok izler. Edebi metinlerde  anlatıcı kurmacadır; ama metnin yazarının yaşamının izler taşımaktadır. Yazar, var olan gerçekliği kurmaca gerçekliğe dönüştürerek anlatmıştır.


2. Etkinlik

Eskiden her mahallenin kendine ait hususi bir havası, bir tarz-ı hayatı vardı. Şimdi ise birbirinin kopyası aynı tiple, soğuk, cansız binlerce apartman, ruhsuz beton kütleleriyle bütün şehirleri aynileştirmiş, şehirlerin, mahallelerin ruhu yok olmuştur. Artık her yer aynı ve hiç kimse bir yere ait değil. Mahalleler kendine özgü kimliği olan ve yine dinî / sosyal merkezler, küçük çarşılar, çeşmeler, küçük imalathaneler ile birlikte “kendine yeterli yerler” idi. Her mahalle birbirinden bir duvarla olmasa bile bir ağaçlık bölge ile ya da bir dere gibi tabii bir engelle birbirinden ayrılıyordu. Mahallede kendiliğinden bir otokontrol vardı çünkü herkes birbirini tanır, yabancılar derhal fark edilir, asayiş kolayca sağlanırdı.

Mustafa Kutlu, Nur

a. Metindeki sosyal ve kültürel ögeleri belirleyiniz.

Eskiden mahallerin kendine özgü kimliği, mahalledeki dayanışma ve otokontrol kültürü metindeki sosyal ve kültürel ögelerdir.

b. Belirlediğiniz değerleri içinde yaşadığınız toplumun değerleriyle karşılaştırınız.

Günümüzde de artık eski mahallelerdeki yaşam tarzı yok denilebilecek azalmıştır.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar