1896 - 1901 Yılları Arasındaki Edebiyat Ortamı Hakkında Bilgiler

Edebiyatımızın yenileşme süreci içinde ikinci büyük aşama sayılan Servetifünun ya da diğer adıyla  “Edebiyat-ı Cedide” hareketi, 1895-1901 yıllarında Tevfik Fikret’in yönetiminde yayımlanan “Servetifünun” dergisinde yeni bir edebiyat kuşağının meydana çıkması ile oluştu.

Servetifünun edebiyatını hazırlayan nedenlerin başında Tanzimat edebiyatıyla başlayan “eski-yeni” tartışmalarında Recaizade Mahmut Ekrem’in yeniyi savunanları bir araya getirme düşüncesi yatmaktadır. Batılı kültür ve yaşayışı benimseyen sanatçılar Recaizade'nin bu yönlendirmesine bağlı olarak Servetifünun dergisi etrafında bir araya gelmişlerdir ve adını dergiden alan bir edebi hareket ortaya çıkmıştır.  Servetifünuncular eski edebiyatı yani Divan edebiyatı'nı yıkıp tamamen Batılı bir edebiyat oluşturmayı amaçlamışlar ve eskiyi savunanların şiddetli saldırılarına karşı Türk edebiyatında büyük bir ilerleme kaydetmişlerdir. 

1896-1901 döneminin en önemli edebiyatı dergisi Servetifünun 

Bu dönemde şiir alanında  Tevfik Fikret, Cenab Şehabettin, Celâl Sahir (Erozan), Ali Ekrem (Bolayır), H. Nazım (Ahmet Reşit Rey’in takma adı), Süleyman Nesip, Faik Ali (Ozansoy), Hüseyin Siret (Özsever), Hüseyin Suat (Yalçın); öykü ve romanda Halit Ziya (Uşaklıgil), Mehmet Rauf, Ahmet Hikmet (Müftüoğlu), Saffeti Ziya, Hüseyin Cahit (Yalçın); deneme ve eleştirmede Ahmet Şuayip, akımın başlıca kişilikleri olarak tanındılar.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar