ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.


  • Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının temel özellikleri nelerdir?

Dilin kalabalıkları harekete geçiren gücünden yararlanmışlardır.
(Söylev üslubu) Geniş kitlelere hitap etmek ve onları harekete geçirmek amacıyla yazmışlardır. 
Şiir diline yeni ifade ve kavramları sokmuşlardır. 
Toplumsal konuları dile getirmişlerdir. 
Emek, sömürü, baskı, başkaldırı gibi konular öne çıkmıştır.
 Onlara göre sanatçı, toplumun ruh mühendisidir. 
Toplum için sanat anlayışı esastır. 
Şiirde daha önce işlenmemiş konuları işlemişlerdir. 
Biçimden çok içeriğe önem vermişlerdir. 
Serbest ölçüyle şiirler yazmışlar, serbest nazmı kullanmışlardır. 
Fütürizmin etkisi vardır.

  • Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının tüm dünyada etkili olmasına zemin hazırlayan sebepler nelerdir?

20.yüzyılın  başlarında, neredeyse tüm dünyada eş zamanlı olarak gelişen siyasal ve toplumsal hareketlere bağlı olarak toplumcu gerçekçi edebiyat anlayışı etkili olmuştur.edebiyatfatihi.net Toplumcu-gerçekçi şiir anlayışının etkili olmasında I . Dünya Savaşı ve sonrasında Rusya’daki Bolşevik ihtilalinin etkileri vardır. Kapitalist toplum düzeninin, yeni bir toplum düzenine dönüştürme sürecini başlatacak düşüncelerin yaygınlaşmasına, bu düşüncelerin yazınsal ürünlerin dokusu içinde yer almasına yol açmıştır. Kapitalist  düzenin çok yönlü bir eleştirisini  yapma, bu düzenin yerini alacak olan toplumcu (sosyalist) düzeni gösterme eğilimi güçlendi.
Toplumcu gerçekçilik Marksist dünya görüşü üzerine oturan, dünyayı ve insanı bu görüş doğrultusunda algılayan bir yazınsal akımdır. Toplumsal çatışmayı ve bu çatışmanın insan üzerindeki etkilerini yansıtır.

  • Toplumcu gerçekçi şiir anlayışı ile serbest nazım arasındaki ilişkiyi açıklayınız
Toplumcu gerçekçi şiir anlayışıyla eser veren şairler şiirlerinde biçimi değil içeriği önemsemiştir. Bu yüzden kendilerine rahat hareket etme imkanı veren serbest nazmı kullanmışlardır. edebiyatfatihi.net

B. Aşağıdaki cümlelerin başına cümleler doğru ise D, yanlışşa Y yazınız.

D, Y, D

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. E

2. C

3. D

4. E

www.edebiyatfatihi.net 
Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar