Tanzimat Dönemi şiirinin oluşmasına imkân sağlayan zihniyetin özelliklerini bu yazımızda bulabilirsiniz, ek bilgilerle konuyu daha iyi pekiştirebilirsiniz...

Tanzimat Dönemi şiirinin oluşmasına imkân sağlayan zihniyetin özellikleri nelerdir?
Tanzimat döneminde  Batı’yı tanıyan devlet adamları ve aydınlar, Osmanlı'nın krizden çıkmasının skolastik zihniyetten kurtulup Batı’da gelişen ilmî zihniyeti benimsemekle mümkün olacağına inanmışlar ve toplumu Batı uygarlığının değerleriyle buluşturmak için çalışmışlardır. 

Şiirlerde işlenen " hürriyet, vatan, millet, eşitlik, hak, hukuk" gibi kavramlar, yeni kelime ve imajlar Tanzimat döneminin sosyal ve siyasi zihniyetiyle yakından ilişkilidir. Tanzimat dönemi zihniyeti yüzünü her anlamda Batıya dönmüş, Batı’daki gelişme ve değişimleri yakın takibe almış bir karakter gösterir. Başka bir ifadeyle devletin kötü gidişatına çare bulmak için yeni tedbirler alıp kanunlar çıkararak her alanda Batı’ya yönelmek ve çağın gereklerine uygun olarak yenileşmektir. edebiyatfatihi.net


EK BİLGİ:

Zihniyet nedir?

 Bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticarî hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlayış ve zevk bütünüdür. Şairin şiirini yazdığı dönemde hâkim olan düşünce sistemine zihniyet denir.

Bir şair şiirini yazarken; 
 -- Şiirin yazıldığı dönemdeki hâkim zihniyetten,
-- Şiirin yazıldığı dönemde tartışılan sanat anlayışlarından,
-- Şiirin yazıldığı dönemin sosyal, siyasî ve kültürel hayatının özelliklerinden,
-- Dönemin geleneklerinden etkilenir ve bu etkileri şiirine yansıtır.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar