Tanzimat Dönemi şiiri Batı düşüncesiyle, klasik ve romantik edebiyattan nasıl etkilenmiştir?

Tanzimat döneminde sosyal ve siyasi alanlarda meydana gelen gelişme ve değişimler edebiyatımızı  da  etkilemiştir. Tanzimat şiirinde tema ve konuda yenilikler yapılmıştır. Tanzimat'la birlikte şiirimizde gerçekleşen değişmenin temel sebebi her alanda görülen değişim ve Batı'dan gelen sanat ve fikir akımlarıdır. Bu dönem şiirinin Batı düşüncesiyle klasizm ve romantizm edebi akımlarıyla ilişkisi vardır.

"Akıl, ierleme, deney" gibi yeni kelime ve imajlar Batı'daki Aydınlanma düşüncesiyle ilgilidir.

 Her iki dönem Tanzimat şairleri 19.yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan  Romantizm akımının etkisinde kalmışlardır. Sanatta faydayı ön planda tutmaları, akıldan çok duyguya önem vermeleri, daha özgür hareket etme alanı sağladığı için  Romantizm akımı bu dönem şiirinde oldukça etkili olmuştur. edebiyatfatihi.net 


EK BİLGİLER

TANZİMAT ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ

1. Tanzimat şiirinde söyleyişten çok fikirler ve yeni konular önem kazanmıştır.

2. Dilde sadeleşme fikri savunulmuş; fakat bunda başarılı olunamamıştır.

3. Ilk dönem Tanzimat şiirinde gazel, kaside, terkib-i bent... gibi biçimler kullanılırken ikinci dönemde Fransız şiirinin etkisiyle yeni biçimler kullanılmıştır.

4. Her iki dönemde de aruz ölçüsü kullanılmış, hece ölçüsü denenmiştir. Nazım birimi beyittir.

5. Divan şiirindeki parça bütünlüğü yerine konu bütünlüğü esas alınmıştır.

6. Ilk dönemde siyasal ve toplumsal sorunlar, ikinci dönemde bireysel ve duygusal konular işlenmiştir.

7. Birinci dönem şiiri dışa ikinci dönem şiiri içe dönüktür.

8. İlk dönem şiirindeki dil ikinci dönem şiirindeki dilden daha sadedir.

9. I. dönem şairleri divan şiirini eleştirerek yıkmaya çalışmış; II. dönem şairleri ise şiiri sanat açısından ele alıp divan şairleri gibi estetiğe önem vermişlerdir.

10. Fransız İhtilali'nin etkisiyle, özellikler ilk dönem şairlerinde, kanun, düzen, adalet, özgürlük,esaret, millet, vatan, bayrak gibi temalar işlenmiştir.

ŞİNASİ'NİN BATILI TÜRK EDEBİYATININ OLUŞUMUNDA KATKISI

Tanzimat döneminde yeni şiirin ilk temsilcisi olan Şinasi (1826-1871), Fransa'ya gitmeden önce klâsik kasideler yazmıştır. Fakat Fransa'dan döndükten sonra kasidede biçim açısından değişiklikler yapmış, ayrıca toplumsal kavramlara yer vermiştir. Artık şiirleri duygusallıktan yoksundur, akılcılık öne çıkmıştır. Bu yönüyle Şinasi Tanzimat'tan sonraki edebiyatımızda akılcılığın öncüsü olarak yerini almıştır.


Şinasi konuşulan Türkçe ile yeni bir şiir dili yaratmayı amaçlamışsa da bunda başarılı olamaz. Ancak bu konuda öncülük etmesiyle, Batılı Türk edebiyatının oluşmasına katkılarıyla önem kazanmıştır.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar