İslami dönemin ilk eseri olan Kutadgu Bilig, didaktik bir eser olup devlet yönetimi hakkında çeşitli bilgiler vermektedir.

Edebiyatımızda aruzla ve mesnevi nazım şekliyle yazılan ilk eser olması yönüyle de çok önemlidir.

Mutluluk veren bilgi anlamına gelen Kutadgu Bilig'de eserdeki soyut kavramlar daha iyi anlaşılsın diye kişilerle sembolize edilmiştir.  Peki bu  kişiler hangi değerleri sembolize etmektedir? Tablo halindeki cevabını aşağıda bulabilirsiniz.

Kutadgu Bilig'deki kişiler hangi değerleri sembolize etmektedir?

 Kahraman         İsim Anlamı            Görevi                  Temsil ettiği değer

Kün Togdı            Gün doğdu          Hükümdar                      adalet, kanun
AyToldı                  Dolunay               Vezir                             mutluluk 
Ögdülmiş              Övülmüş            Vezirin oğlu                    zeka, akıl
Ogdurmuş             Uyanmış        Vezirin kardeşi(derviş)       Akıbet; yaşamın sonudur.Kün Togdı > Gün doğdu : Hükümdar ve sembolü adalettir.
Ay Togdı > (Dolunay):Vezirdir ve sembolü mutluluktur.
Ögdülmiş > (Övülmüş):Vezirin oğlu olan bilgedir.Sembolü akıl veya bilgidir.
Ogdurmuş > (Uyanmış):Vezirin kardeşi derviştir.Sembolü Akıbet yani yaşamın sonudur.

ÖNEMİ:

Metin Türk edebiyatında İslamiyet’in etkisinde yazılan ilk eserdir. Bu eserde İslamiyet’in edebî eserlere ilk olarak nasıl yansıdığını görmekteyiz. Daha önce kullanılmayan kelimeleri içinde barındırması, ilk olarak aruz öcüsünün kullanılması, ilk olarak beyit nazım biriminin kullanılması edebiyat tarihimiz açısından Kutadgu Bilig’i önemli bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eserde aklı, adaleti, devleti ve saadeti temsil eden dört kahraman vardır. Bunlardan Ögdülmiş aklı, Kün-Togdı adaleti, Ay-Toldı saadeti, Odgurmış akıbeti temsil eder.
KUTADGU BİLİG KISACA

  • Kutadgu Bilig, Balasagunlu Yusuf (has hacip ona verilen bir unvandır)  tarafından 1070 yılında Kaşgar'da yazılmıştır.
  • Kutadgu Bilig, İslami dönemin ilk eseri olması bakımından önemlidir.
  • Kutadgu Bilig, "mutluluk veren bilgi" anlamına gelmektedir.
  • Hakaniye lehçesiyle ve mesnevi tarzında yazılmıştır.
  • Didaktik bir eser olan Kutadgu Bilig, devlet yönetimi hakkında çeşitli bilgiler vermektedir.
  • Aruz vezni ile yazılmıştır ve Türk edebiyatında aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser olarak kabul edilmektedir. 
  • 6645 beyitten oluşan Kutadgu Bilig'te, 173 dörtlük vardır.
  • Eserde kavramlar kişilerle sembolize edilmiştir. Eserde aklı, adaleti, devleti ve saadeti temsil eden dört kahraman vardır. Bunlardan Ögdülmiş aklı, Kün-Togdı adaleti, Ay-Toldısaadeti, Odgurmış akıbeti temsil eder. 
  • Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunulmuştur.
  • Bir yönüyle nasihatname niteliğinde olan Kutadgu Bilig, başka bir yönüyle desiyasetname niteliğindedir.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar