Cumhuriyet Dönemi'nde kaleme alınan öğretici metinlerin, Cumhuriyet öncesi yazılan öğretici metinlerden farkları, benzerlikleri

Benzerlikleri:

Bilgi vermek, aydınlatmak, düşündürmek için yazılmaları
Gazete ve dergilerde yayımlanmaları
Açıklayıcı, öğretici, tartışmacı vb. anlatım biçimlerinin kullanılması
Dilin ağırlıklık olarak göndersel işlevde kullanılması

edebiyatfatihi.net hazırladı

Farkları:

Cumhuriyet dönemi öğreti metinlerinin dili diğer dönemlere göre konuşma diline yakın bir sadelikte akıcı, açık, anlaşılırdır ve süssüzdür.
Önceki dönemlerde Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar sıkça kullanılmıştır.
Anadolu ve Anadolu insanı bu dönem eserlerinde önceki dönemlere göre sıkça ele alınmış, Anadolu insanı bütün yönleriyle ele alınmştır.

EK BİLGİLER:

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLERİnsanlar bilgi verme amacıyla düzenlenen, yazılan metinlere öğretici metin denir.
· Cumhuriyet döneminde savaştan yeni çıkmış ve yaralarını sarmaya yeni başlamış bir ülke olarak Türkiye, büyük bir kalkınma hamlesi içine girmiştir.
· Yurdun dört bir tarafında ekonomik ve sosyal projeler birbiri ardı sıra devreye sokulmuştur.
· Sosyal hayata etki eden bu durum; Batılılaşmanın etkisiyle toplumun ilerleme ve çağdaşlaşması için gerekli enerjiyi sağlamıştır.
· Millet ve milli kültür anlayışı ön plana çıkmış, aydınlar ile halk arasındaki uçurumun kapanması için halka ve milli kültüre yöneliş başlamıştır.
· Bunun doğal sonucu olarak da Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerinde Anadolu, Anadolu insanı ve milli unsurlar tema olarak seçilmeye başlanmıştır.

Cumhuriyet Dönemi'nde kaleme alınan öğretici metinlerin, Cumhuriyet öncesi yazılan öğretici metinlerden farkları, benzerlikleri

Ø Bu dönem öğretici metinleri bir tema etrafında birleşmiştir.
Ø Tema ise Anadolu ve Anadolu insanı ile milli konuların işlendiği temadır.
Ø Konuşma diline yakın sade bir dil tercih edilmiştir.
Ø Süssüz, açık, duru ve yalın bir anlatım benimsenmiştir.
Ø Türkçe dil kuralları uygulanmıştır.
Ø Halk söyleyişlerine ait kelime gruplarına yer verilir.
Ø Amaç bilgi verme, düşündürme ve açıklamadır.
Ø Bu dönem metinlerinde sadeleşen Türkçe yardımıyla daha çok okura ulaşılmıştır.
Bu dönemde ön plana çıkan öğretici türler ve önemli sanatçıları şunlardır:

1) Deneme
2) Makale
3) Gezi Yazısı
4) Hatıra
5) Fıkra

DENEME
Nurullah Ataç
- Diyelim
- Söz Arasında
- Karalama Defteri
- Günlerin Getirdiği
Suut Kemal Yetkin
- Düşün Payı
- Edebiyat Konuşmaları
- Günlerin Götürdüğü
Ahmet Hamdi Tanpınar
- Beş Şehir
- Yaşadığım Gibi
Sabahattin Eyüboğlu
- Mavi Ve Kara
- Sanat Üzerine Denemeler
- Yunus Emre’ye Selam
Ruşen Eşref Ünaydın
- Geçmiş Günler
- İki Saltanat Arasında
- İstiklal Yolunda
- Ayrılıklar
- Boğaziçi Yakından
Sabahattin Kudret Aksal
- Geçmişle Gelecek
MAKALEPeyami Safa
- Sanat
- Edebiyat
- Tenkit
Ahmet Hamdi Tanpınar
- Edebiyat Üzerine Makaleler
GEZİ YAZISIİsmail Habip Sevük
- Tuna’dan Batı’ya
- Yurttan Yazılar
Falih Rıfkı Atay
- Denizaşırı
- Yeni Rusya
- Bizim Akdeniz
- Tuna Kıyıları
- Yolcu Defteri
Atilla İlhan
- Abbas Yolcu
- Batı’nın Deli Gömleği
HATIRAHaldun Taner
- Ölürse Ten Ölür Canlar Ötesi Değil
Yusuf Ziya Ortaç
- Portreler
- Bizim Yokuş
Halit Fahri
- Edebiyatçılar Geçiyor
- Eski İstanbul Ramazanları
Abdülhak Şinasi Hisar
- Boğaziçi Mehtapları
- Boğaziçi Yalıları
- Geçmiş Zaman Köşkleri
- İstanbul ve Piyer Loti
Halikarnas Balıkçısı
- Mavi Sürgün
Ruşen Eşref Ünaydın
- Atatürk’ü Özleyiş
- Atatürk’ün Hastalığı
Rıfat Ilgaz
- Yokuş Yukarı
- Kırk Yıl Önce Kırk Yıl Sonra
Salah Birsel
- Boğaziçi Şıngır Mıngır
- Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu
- Kahveler Kitabı
FIKRA- Ahmet Rasim
- Ahmet Haşim
- Falih Rıfkı Atay
- Refik Halit Karay- Haldun Taner

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar