BAKİ GAZELİ VE GAZELİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ


Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

1-Şöyle olmış câm-ı aşk-ı yârdan mest ü harâb
Kendüsin dîvârdan dîvâra urmış âfıtâb


(Güneş sevgilinin aşkının kadehinden öylesine kendinden geçmiş ki kendini duvardan duvara vurmakta.)

2-Nâfe kıldı zülf -i müşgînün görüp ser-ber zemîn
Ayagun toprağına miskînlik etdi müşg-i nâb


Misk senin mis gibi kokan saçlarını görünce başını eğdi.
Saf misk, ayağının toprağında miskinlik edip kaldı.

3-Tokınupdur bâde-i gülgûna çeşm-i rüzgâr
Sâgar üzre sanmamız peyda olur yer yer habâb


Kadehin üzerinde yer yer kabarcıklar ortaya çıkmış sanmayın!
Gül renkli şaraba rüzgârın gözü değmiş.

4-Şahne-i devrân nola çekse çevürse dembedem
iki kanludur anılmış bâde-i nâb u kebâb


Kırmızı şarapla kebap, tanınmış iki kanlı katildir.
Devran zabıtası zaman zaman onları çekip çevirip yola getirse şaşılır mı?

5 Derd-i ‘aşkuñ ‘âşık -ı miskîni âhir öldürür
Mestlik pâyâne yitse irişür elbette hâb


Bu senin aşkının derdi benim gibi miskin aşığı sonunda öldürür
O sarhoşluk vücudu sarsa o zamanda uyku verir

6 Bâkîye senden ferâgat virdi ey gerdûn-ı dûn
Südde-i devlet-me’âb-ı pâdişâh-ı kâm-yâb


Ey bütün dünyadan kam alan padişahın mutluluğunun kapı eşiği olan alçak dünya artık senden ayrılıyor

Haz: Aytaç GÜLER Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Filoloji ve Eğitim Fakültesi
Hëna e Plote “Bedër” ÜniversitesiYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar