9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sonuç Yayınları Cevapları, 2018-2019, Sayfa 38, Ünite sonu ölçme-değerlendirme cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EDEBİ TÜRLERDEN YARARLANMA
Edebî tür; edebiyat eserlerinin biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre ayrılmış çe­şididir. Bir başka söyleyişle, biçim ve öz bakımından ortak kurallara göre yazılmış ve söylenmiş eser kümelerine verilen addır.

Edebî türler, değişmeyen yazı kalıpları değildir. Toplumda zamanla meydana gelen değişme­ler edebiyata da yansır. Edebî türler de değişen zamanın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ve Çeşitlilikte değişime uğrar. Söz gelimi Eski Yunan edebiyatında yalnızca şiir, tiyatro, söylev, tarih gibi dört türden söz edilirken, XIX.yüzyıldan itibaren bu türlere roman, tenkit, mektup gibi yeni türler eklenmiştir. XX. yüzyıldan itibaren, Özellikle basın ve yayın hayatındaki gelişmeler yeni tür­lerin oluşumunu sağlamış; makale, deneme, fıkra, skeç, senaryo gibi yeni türlerden bahsedilmeye başlanmıştır.

Bir yandan yeni edebî türler oluşurken diğer yandan da eski türlerden bazıları zamanla kaybol­muş veya anlamı değişmiş, yeni anlamlar kazanmıştır. Buna en güzel örnek olarak destanı vere­biliriz. Romantizm akımı ile birlikte, İlk Çağ’ın en önemli türü olan trajedi, yerini drama bırakmıştır.

Avrupa ülkelerinden İtalya, Fransa, İspanya’da Latince dışında halkın kullandığı dile roman, bu dille anlatılan hikâyelere de romans adı veriliyordu. Zamanla, gelişen ve gerçeklik boyutu kaza­nan bu anlatımlar günümüz çağdaş türlerinden biri olan romanı meydana getirmiştir.

Bİr taraftan yeni edebî türler gelişirken diğer yandan da bazı türler birbirine karışmıştır. Rö­portaj, deneme, hikâye, şiir, masalarasında bir yaklaşma görülürken bazı türler de kendi içlerinde bölümlere ayrılmıştır. Roman, antl roman gibi.

Gıyasettin Aytaş,
http:/dhgm.meb.gov.tr

A. Aşağıdaki soruları yukarıda verilen parçaya göre cevaplayınız.
1. Parçada edebî türler hangi özelliklerine göre sınıflandırmıştır?

Cevap:
Biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.

2. "Edebî türler, değişmeyen yazı kalıpları değildir." cümlesinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Edebi türler,  zaman içinde meydana gelen gelişmelerden etkilenip değişimlere uğrar.

3. Zamanla değişen ya da ortadan kaybolan tür olarak hangisi gösterilmektedir? Bu değişimi siz nasıl yorumluyorsunuz?


Cevap: Buna destan örnek verilebilir. Romantizm akımı ile birlikte İlk Çağ’ın en önemli türü olan trajedi de  yerini drama bırakmıştır. Toplumda meydana gelen değişimler edebiyatı etkilediği için edebi türlerdeki bu değişim de normaldir. edebiyatfatihi.net

4. Zamanla birbirine karışan ya da yaklaşan türler arasında bir benzerlik var mı? Bu yaklaşımın ya da karışmanın nedeni ne olabilir?

Cevap: Rö­portaj, deneme, hikâye, şiir, masal arasında bir yaklaşma görülürken roman türü de kendi içlerinde bölümlere ayrılmıştır. Bunun nedeni değişen zamanın ihtiyaçlarına cevap vermektir.

5. Parçanın ana düşüncesini bulunuz.

Cevap: Edebi türler zaman içinde çeşitli değişikliklere uğrar.

B. Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlenin başına "D", yanlış İse "Y" yazınız.

1.  (D) Metinler, göstermeye bağlı ve anlatmaya bağlı metinler diye ikiye ayrılır.

2. (D) Sunum, panel, forum, açık oturum gibi türler sözlü anlatım türleridir.

3. (Y) Gönderici, iletinin anlaşılıp anlaşılmadığını kod(şifre) sayesinde öğrenir.

4.(D) "Heykel" plastik (görsel), edebiyat da fonetik (işitsel) sanatların bir koludur.

5. (D) Edebiyatın bir anlamı da şudur: Bir çağda, bir dilde yaratılmış, sözlü ya da ya­zılı, sanat değeri taşıyan yapıtların bütünü. 
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  Kitabı Cevapları, Sonuç Yayınları, 2018-2019 Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 cevapları

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar