12.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Ekoyay, 2017-2018, 

Sayfa 21

9. Metinde laiklik ilkesi getirdiği yenilikler, faydaları yönüyle ele alınmıştır.
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
Din ve vicdan özgürlüğünü esas alması


10. Metne göre Atatürk'ün din hakkındaki görüşleri
Atatürk'e göre din gerekli bir kurumdur
 Din kul ile Allah arasındadır.
Dinle devlet işleri birbirine karıştırılmamalıdır.


12.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Ekoyay, 2017-2018, Sayfa 22

SAYFA 22

ANLAMA-YORUMLAMA

1. Cumhuriyet'le birlikte edebiyatımızda görülen Anadolu'ya, Anadolu insanına yönelmenin ve memleketçi bir edebiyat anlayışının ortaya çıkmasının sebepleri 
  • Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Cumhuriyet'le birlikte Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde başlayan sosyal, siyasi ve kültürel değişimi yaymak, topluma benimsetmek amacıyla yazarlar eserlerinde bu yenilikleri öne çıkaran konu ve temalara ağırlık vermişler, Anadolu'ya yönelmişlerdir.
  • Daha önceki dönemlerde edebi eserlerde Anadolu ve Anadolu halkının ihmal edilmesi
  • Milli mücadelede destan yazan bu halkın kültür ve yaşamına duyulan merak
  • Edebiyatı İstanbul’un tekelinden kurtarmak ve yurdun geneline yaymak
  • Atatürk ilke ve inkılaplarının getirdiği yeni hayatı Anadolu insanına benimsetmek...


2. Cumhuriyet döneminde edebi zevkin oluşumunda rol oynayan etkenler

Cumhuriyet döneminde memleketçi edebiyat anlayışı bu dönemin edebi zevkin oluşmasında önemlidir. Sanatçılar Anadolu'ya ve Anadolu insanına yönelmiş, sade, açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.


3. Yapılan inkılaplar ve reformalarla Türk milleti çağa yetişme çabası içine girer. Bu durum edebiyat alanında da kendini gösterir. Atatürk inkılaplarının hazırlayacılığını, yaygınlaştırılmasını ve savunuculuğunu aydınlarla edebiyatçılar üstlenmiş, Atatürk ilke ve inkılapları edebi eserlere yansıtılmıştır. Özellikle dil devrimi Türkçeyi ve Türk edebiyatını gerçek mecrasına sokmuş milliyetçi, halkçı, devrimci, modern sanat ve edebiyat görüşlerinin benimsenmesini sağlamıştır.

4. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının yapı, tema, dil ve anlatım özellikleriyle ilgili ilgili bilgiler

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA:

YAPI:
Mekân olarak Anadolu’nun, kişiler olarak yazar ve Anadolu insanının, zaman olarak Cumhuriyet Dönemi’nin, olay örgüsü olarak da insanların yaşadıklarının ele alınıp uygun bir biçimde birbirine bağlanmasıdır


TEMA:
Anadolu, Anadolu insanı, doğal güzellikleri, folkloru, Türk tarihi, Atatürk'le ilgili konular, yenileşme vb...


DİL ve ANLATIM : Dil, yabancı sözcüklerden arındırılmaya çalışılmış, yalın (sade) bir dil, açık, duru, akıcı, tutarlı bir anlatım kullanılmıştır.Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmıştır.


5.  Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında edebi eserlerde milli değerlerin sıklıkla ele alınmasının nedeni yeni kurulan devletle birlikte cumhuriyetin ilkelerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını,  milli değerleri edebi eserler aracılığıyla halka aşılamaktır, bu dönem sanatçıları halkı aydınlatmayı görev saymıştır.

6.  Halifelik kaldırılmıştır, Türkiye Cumhuriyetinin laik bir devlet olduğu Anayasa'da belirtilmiştir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.


12.sınıf Türk  edebiyatı kitabı cevapları 2017-2018,Ekoyay Yayınları,Yeni Kitap Cevapları Sayfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar