11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Kitabı Cevapları, Lider Yayınları,2017-2018, Sayfa 25-26

SAYFA 25

1. Okuduğunuz metnin her biriminde neler anlatıldığını söyleyiniz.

İlk birimde şiirin her millette olduğu, Osmanlı şiirinin ne olduğu
2. birimde Osmanlı şairlerinin Arap ve İranlıları taklit ettiği
3.birimde kendimize özgü bir düzyazımızın da olmadığı
4. birimde milletimize özgü şiir ve nesrin olmadığı
5.birimde gerçek şiirimizin halk şiiri olduğu
6.birimde halk şiirine rağbet edilmediği için halk şiirinin gelişmediği


2. Metnin birimleri hangi ileti etrafında ve nasıl birleşmiştir?

"Gerçek şiirimiz ulusal değerlerimizi yansıtan halk şiiridir" iletisi etrafında birleşmiştir.

3. Metindeki düşüncenin en kısa ve yoğun ifadesinin ana düşünce olduğu gerçeğinden yola çıkarak okuduğunuz metnin ana düşüncesini ifade eden cümleyi bulunuz.

"Bizim şiirimiz, hani şairlerin vezinsiz diye 
beğenmedikleri halk şarkıları ve taşrada çöğür (saz) şairleri arasında deyiş, üçleme 
ve kayabaşı denen nazımlardır." 

4. Metinde hangi anlatım türü kullanılmıştır? Metinden yola çıkarak bu türün belirgin özelliklerini söyleyiniz.

Açıklayıcı anlatım türü kullanılmıştır. 
Belirgin Özellikleri
Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.
İfadeler kesin ve açıktır.
Kelimeler genelde gerçek(temel)anlamlarıyla kullanılırlar.
”Tanımlama, açıklayıcı betimleme, sınıflandırma ,örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma “ gibi düşünceyi geliştirme yollarından faydalanılır.
 Yazarın amacı okuyucuyu bilgilendirmektir.
Gereksiz söz tekrarı yapılmaz.

5. Metnin ifadelerini açıklık ve kesinlik yönünden değerlendiriniz.

Metindeki ifadeler açık ve kesindir.

6. Metinden yararlanarak aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

Terim: "vezinli söz, divan, münşeat, gazel, kıta, mesnevi,  kayabaşı"
kavram: Osmanlı şiiri, halk, halk tabakası..."
Gündelik hayatla ilgili kelimeler: " savsaklama, İstanbul ahalisi, taklit etmek..."
Yeni kavram, ifade, söz ve söz grupları: Muhbir gazetesi ,çevirmen..."

7. "Yeryüzüne ne kadar millet ve kavim gelmişse hepsinin kendilerine mahsus şiirleri vardır.
Necâtî ve Bâkî ve Nef’î divanlarında gürdüğümüz kasideler ve gazeller ve kıtalar ve mesneviler midir?" metinden somut ifadelerdir. Bu ifadeler düşünceleri daha iyi açıklamak için kullanılmıştır.

SAYFA 26

4. Etkinlik:
İncelediğiniz metinden hareketle aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

ZİYA PAŞA
Eserle Olan İlişkisi: Dil ve edebiyatla ilgili görüşlerini açıklamak için bu makaleyi yazmıştır. Bu makalede gerçek edebiyatımızın halk edebiyatını savunur. 

Fikri ve edebi yönü:  
Düşünceleriyle yenilikçi, yapıtları ve yaşantısıyla eskiye bağlı bir sanatçı olan Ziya Paşa’daki tezat ve ikilik hem yaşantısına hem de yapıtlarına yansımıştır.
Hürriyet gazetesinde çıkan"Şiir ve İnşa"makalesinde Halk edebiyatını ve dilini savunur, gerçek şiirimizin halk şiiri olduğunu belirtmiştir. Bir süre sonra hazırladığı"Harabat"adlı antolojide Divan şiirini yücelterek Halk şiirini kötülemiş ve halk ozanlarının şiirlerini "eşek anırması" olarak nitelemiştir.

EK BİLGİLER: 👇

ZİYA PAŞA 1825-1880)
 • Şinasi ve Namık Kemal'le birlikte Tanzimat'la başlayan yeni Türk edebiyatının ilk aşamasını oluşturan üç sanatçıdan biridir.
 • Ziya Paşa meşrutiyetçi ve toplumcu bir şairdir.
 • Çeşitli devlet kademelerinde çalışmış, politika ve sanatla uğraşmıştır.
 • Düşünceleriyle yenilikçi, yapıtları ve yaşantısıyla eskiye bağlı bir sanatçı olan Ziya Paşa’daki tezat ve ikilik hem  yaşantısına hem de yapıtlarına yansımıştır.
 • Hürriyet gazetesinde çıkan "Şiir ve İnşa" makalesinde Halk edebiyatını ve dilini savunur, gerçek şiirimizin halk şiiri olduğunu belirtmiştir.Bir süre sonra hazırladı"Harabat" adlı antolojide Divan şiirini yücelterek Halk şiirini kötülemiş ve halk ozanlarının şiirlerini "eşek anırması" olarak nitelemiştir.
 • Ziya Paşanın yaşadığı bu çelişkiye Namık Kemal tepki göstermiş ve onu eleştirmek içİN Tahrib-i Harabad adlı eleştirileri yazmıştır.
 • Hem biçim hem de hayalleri ve duyuş tarzı bakımından divan şiirine bağlıdır.
 • Divan şiiri nazım biçimlerini kullanan sanatçının lirik sayılabilecek gazelleri vardır.
 • Sade bir dili savunmuş, beğenmiş; ancak Arapça, Farsça tamlamalarla yüklü bir dil kullanmıştır.
 • Hece ölçüsüyle yazdığı birkaç türküsü dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle
 • yazmıştır.
 • Tanzimat Edebiyatının bütün özelliklerini taşır. Tanzimat Edebiyatını oluşturan dört önemli etki (divan şiiri, mahallileşme etkisi, Batı etkisi, âşık tarzı) onun şiirlerinde ve düz yazılarında görülür.
 • Türk edebiyatında terci-i bent ve terkib-i bent türlerinin en önemli şairlerindendir.
 • En ünlü şiiri Terkib-i Bent DÖNEMİNİN SOSYAL BİR ELEŞTİRİSİDİR.(Ziya Paşa bu şiirini Bağdatlı Ruhi'ye nazire yazmıştır)

ESERLERİ VE TÜRLERİ
Hiciv: Zafername
Düzyazı: Rüya
Mektup: Veraset Mektupları
Şiir: Eş’ar-ı Ziya
Makale: Şiir ve İnşa
Anı: Defter-i Amal
Tercümeleri: Viardot’tan Endülüs Tarihî‘ni, Cheruel ile Lavallee’den Engizisyon Tarihî‘ni, J.J. Rousseau’dan Emil‘i, Moliere’den Tartuffe‘ü tercüme etmiştir.


Yazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. diğer sayfalar ne zaman girilecek

  YanıtlayınSil
 2. Cok tesekkr ederim Cok yardımcı oldunuzz...:-)
  :-):-)

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar