11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, Ekoyay, 2018-2019, Sayfa 19

Sayfa 19

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME
1. Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimenin ve kelime grubunun anlamını metnin bağlamından bulunuz, sözlüklerden kontrol ediniz. Daha sonra bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

“Edebiyat akımlarının teşekkül ettiği zeminde, çeşitli sosyal, siyasî, ekonomik, kültürel hâdiseler ve bu hâdiseler ortamında teşekkül eden felsefî, kültürel, estetik perspektifler vardır.”

Cevap: Teşekkül etmek: oluşmak, belli bir varlık olarak belirip biçimlenmek

Estetik:  İnsanda güzel duygusu uyandıran, güzellik duygusuna uygun olan, güzellik duygusuyla ilgili.

2. Okuduğunuz metnin konusunu, amacını ve hedef kitlesini tespit ediniz. Konu, amaç ve hedef kitle arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.
Cevap: 
Konusu: Edebiyat ile sanat akımları arasındaki ilişki
Amaç: Bilgi vermek, öğretmek, açıklamak
Hedef kitle: Okurlar

3. Edebî Akımlar adlı metinde ilginizi çeken cümleleri tespit ediniz.

Yorum sizin... (Metni okuyup ilginizi çeken cümleleri yazarsınız)

4. Yazarın ana düşünceyi desteklemek için kullandığı yardımcı düşüncelere metinden örnekler gösteriniz.

Cevap: Her edebî akım, kendinden öncekine göre yeni bir kültürel, felsefî ve estetik perspektife sahiptir.
Her edebiyat akımı, genel bir estetik ve sanat görüşü veya hareketinin bir parçası; daha
doğrusu edebiyat sanatını ilgilendiren yönüdür.
Her yeni edebî akım, geleneğin yeni değerlerle zenginleştirilmesine hizmet eder.
Hangi biçimde olursa olsun, sanatkârın şu veya bu edebî akıma bağlılığı yüzde yüz bir kesinlik arz
etmez.


5. Okuduğunuz metinden yola çıkarak yazarın dil ve anlatım özelliklerine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Cevap:

Nesnel bir anlatım niçin tercih edilmiştir? ➜ Bilgi vermek, öğretmek  amacıyla yazıldığı için.
Anlatımda coşkunluktan uzak durulmasının nedeni nedir? Sanat metni değil öğretici metin olduğu için 
Söz sanatlarının kullanımı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Metinde sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmış, söz sanatlarına yer verilmemiştir.
Akıcı bir anlatıma sahip bir metindir, diyebilir misiniz?  Evet diyebiliriz.

6. Metinde ortaya konan bilgi ve değerlendirmeleri tutarlılık, doğruluk ve kanıtlama açısından değerlendiriniz.

Cevap: Metinde ortaya konan bilgi ve değerlendirmeler tutarlı, kanıtlanabilir özelliklere sahiptir.

7. Okuduğunuz metinle Salvador Dali’nin tablosu arasında bir ilişki kurabilir misiniz? Neden?

Cevap: Evet, Salvador Dali metinde geçen sanat akımlarından sürrealizmin  etkisi kalan bir sanatçıdır.

8. Edebî Akımlar adlı metni iletileri ve üslubu açısından beğendiniz mi? Görüşlerinizi açıklayınız.

Cevap: Metin edebiyat ile sanat akımları arasındaki ilişkiyi anlatan bilgilendirici, aydınlatıcı bir metin...
☝Hiçbir içeriğimiz kısmen veya aynen alınıp yayınlanamaz.
➜DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ.
www.edebiyatfatihi.net

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar