10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 4.Ünite Dilekçe-Tutanak Ders Notları

DİLEÇE NEDİR? 

Resmi veya özel kurumlarda, ilgili makamlara verilmek için yazılmış; bir isteği, bir temenniyi veya bir şikayeti bildirmek amacıyla yazılan yazılara “dilekçe” denir.

Dilekçeler de iş mektubu olarak kabul edilmektedir. En kısa iş mektubu olarak da değerlendirilebilir.
DİLEKÇENİN TEMEL UNSURLARI

 Bir dilekçede altı temel öğe vardır:
Tarih
Makam adı (ve gerekirse ili veya açık adresi.)
Konu metni
İmza
Dilekçeyi yazan kişinin adı soyadı
Dilekçeyi yazan kişinin iletişim bilgileri


Dilekçe Yazım Kuralları
Kağıdın en üst kısmından 5 cm kadar aşağıya ve orta kısıma “T.C” sembolü eklenir. Bir alt satıra ise kurumun yasal adı büyük harfle eklenir. Üçüncü alt satırda ise birim adı yazılır.
Konuyla hangi kurum ilgiliyse ona hitben yazılmalıdır. Ör: ......... Kurumu Genel Müdürlüğüne gb.
Yer ve Tarih Kavramları eklenmelidir.

Çizgisiz beyaz kağıda yazılmalı ve kağıdın tek tarafı kullanılmalıdır.İhtiyaç görülmesi halinde ikinci bir kağıt kullanılmalıdır.

Kullanılan üslubun ciddi,saygılı ve resmi olmasına dikkat edilmelidir.Şayet varsa konuyla ilgili tanık, belge vb. belirtilmesi gereken hususlar açıklan malıdır.
Düzgün bir Türkçeyle,sade bir anlatımla ve imla kurallarına uygun bir şekilde yazılmalıdır.

Dilekçemize eklenecek belgeler varsa “EKLER” başlığı altında dilekçenin alt kısmına dilekçeye ait ekler yazılmalıdır.

Dilekçe bilgilendirmek amacı taşıyorsa ilgili üst makama hitaben ……............…. gereğini bilgilerinize arz ederim, alt makama yazılıyorsa rica ederim, eşit makama yazılıyorsa arz-rica ederim şeklinde bitirilmelidir. DİLEKÇE NASIL YAZILIR?
  •  Ayrıntıya girmemeli, kısa ve özlü bir anlatım benimsenmelidir.
  • Dilekçe resmi bir belgedir ve ciddi bir üslupla yazılır. Süslü, abartılı anlatımlar kullanılmamalıdır.
  • Elle yazılıyor ise çizgisiz beyaz kâğıda, koyu mürekkepli kalemle, okunaklı bir el yazısıyla yazılır.
  • Daktilo veya bilgisayarda yazılıyorsa dilekçe yazma kurallarına dikkat edilmelidir.
  • Kâğıdın yanlarında,üst ve alt taraflarında belli bir boşluk bırakılmalıdır.

ÖRNEK-1
                                                                 
                                      T.C.                                       
       MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
     Ula Ali Koçman Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne/ ULA


                Konu: İzin İsteği
                İlgi: -


                               Okulunuzun ……….no’lu öğrencisiyim  ….. Branşı ……..Lisanslı ….. Sporcuyum ……..tarihte ……… tarihte,   okulunuzun açık spor salonundan istifade etmek istiyorum.
                               İzninizi saygılarımla arz ederim.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:                                                                                 10.10.2012
Tel:                                                                                                               Melek FELEK
Adres:                                                                                                                  İMZA
EKLER:
1.Öğrenci Belgesi
2.Lisanlı sporcu  Belgesi

DİLEKÇE ÖRNEĞİ ile ilgili görsel sonucuTutanak Nedir?

Bir olay ya da durumu tesbit etmek amacıyla düzenlenen ve ilgililerin imzasını taşıyan belgeye tutanak denir.


TUTANAK İLE İLGİLİ  ÖZELLİKLER
1) Tutanaklar A4 veya A5 kağıtlara yazılmalıdır.

2) Tutanaklar, bilgisayar ve daktiloda yazılabileceği gibi, okunaklı olmak şartıyla el yazısı ile de yazılabilir.

3) Tutanaklar elle yazıldığında dolma kalem veya tükenmez kalemle yazılmalıdır. Kurşun kalem kullanılmaz.

4) Tutanaklar elle yazıldığında aynı kişi tarafından ve aynı kalem kullanılarak yazılır. Zorunluluk halinde bir değişiklik söz konusu ise bu husus tutanak içinde belirtilir. Aynı kural daktilo değişikliği için de geçerlidir.

5) Tutanaklar kağıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır. Eğer tutanak birden fazla sayfaya yazı-lacak ise sayfanın üst kısmında tutanağın kaçıncı sayfası olduğu yazı ile belirtilmelidir.

6) Tutanak üzerinde silinti, kazıntı ve ilave yapılmamalıdır. Eğer yanlış kelime yazılmışsa, üstü tek çizgi halinde çizilmeli ve çizilen kelimeden hemen sonra parantez açılarak kaç kelime çizildiği yazılmalı ve son olarak da tutanağı düzenleyen kişilerce üstü paraflanmalıdır.

7) Tutanak içindeki açık kimliğe dair olanlar dışında kalan bilgilerin rakamla yazılması duru-munda, parantez içerisinde harflerle de yazılmalıdır.

8) Tutanaklar, başlık ve imza bölümü dışarıda bırakılırsa, tarih ve saatle başlar tarih ve saatle biter.

9) Tutanaklar sade bir dille ve olayların oluş sırasına göre hukuk terimleri kullanılarak, imla kurallarına uygun olarak düzenlenmelidir.

10) Tutanaklar en az üç nüsha düzenlenmelidir.


Bu kısımdaki bilgiler http://normatif.blogcu.com adresinden alınmıştır.

TUTANAK ÖRNEKLERİYazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar