10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2018-2019, Sayfa 24

Sayfa 241. Okuduğunuz metinden alınan “İslamiyet’in Türkler arasında yayılması X. yüzyılda gerçekleşmiştir.”cümlesinde rakamdan sonra kullanılan noktanın kullanım amacını belirtiniz.

Cevap: 
Sıra belirtmek için “-nci” ekinin yerine kullanılır.

2. Okuduğunuz metinden büyük harflerin farklı kullanım amaçlarına örnek olabilecek cümleler bulunuz.

Cevap: 
  • Türk edebiyatı, Türklerin tarih boyunca içinde yer aldıkları değişik kültür çevreleri dikkate alınarak M. Fuad Köprülü tarafından üç ana döneme ayrılmıştır.
  • Türklerin➜Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar.
          M.Fuad Köprülü ➜Özel adlar büyük harfle başlar

  • Yazılı Edebiyat Dönemi’ni ise Kök Türk ve Uygur metinleri oluşturmaktadır.
Yazılı Edebiyat Dönemi➜Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar.
Köktürk ve Uygur➜Devlet adları büyük harfle başlar.
  • Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitig bu dönem eserlerindendir.
Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitig➜ Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar.
  • Bu anlayışla verilen eserlerde Arapça-Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü, ağır, sanatlı bir dil kullanılmıştır.
 Arapça-Farsça➜ Dil isimleri büyük harfle başlar.


3. Aşağıdaki parçada yazımı yanlış olan kelimelerin altını çiziniz.

Cevap: Yazım yanlışı olan kelimelerin altı çizilip doğru şekilleri parantez içinde yazılmıştır.

Şehirlerde giderek artan bir betonlaşma hareketi vardı. Bu durum beni de ailemi de çok üzmekteydi.
Yaşadığımız ev de bundan nasibini alacakdı (alacaktı) galiba. Çünkü komşuların hepsi, evlerini terkedip (terk edip) apartman yapılmasına izin vermişlerdi. Bir tek biz kalmıştık buna boyun eğmeyen. 1975’de (1975'te) evlenen annem ve babam yıllardır bu bahçeli evde yaşamaktaydı. Bu evde pekçok (pek çok) anı biriktirmişlerdi. Onlar için evden vaz geçmek (vazgeçmek), anıları da yok saymaktı sanki. Yine bir ilk bahar (ilkbahar) akşamı… Havada rahatlatıcı bir esinti, insanı kendinden geçiren hoş bir koku vardı. Annemde (annem de) bunun etkisinde kalarak yine hayallere dalmıştı anlaşılan. Çünkü insanın geçmişte ki (geçmişteki) güzellikleri unutması elbette mümkün değildi.

SIRA SİZDE

Öğrendiğiniz bilgilerden hareketle aşağıdaki parçaların Türk edebiyatının hangi ana dönemine
ait olduklarını söyleyiniz.

Cevap:  Aşağıda şiirlerin karşısında gösterildi...


Hayâl-i şem’i ruhsârın ko yansın hâne-i dilde    ➜ İSLAMİYET'İN ETKİSİYLE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI DÖNEMİ
Perin ol şem’a yakıp şevkıle pervâneler dönsün


Bilgelig yangılmaz, yirçilig azmaz.    
Öpkem gelip ogradım
Arslanlayu kökredim           ➜    İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI DÖNEMİ
Alplar başın togradım
Emdi meni kim tutar


Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin!
Benim doğduğum köyler de güzeldi 
Sen de anlat doğduğun yerleri,    ➜  BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI 
Anlat biraz.


Bilgelig yangılmaz, yirçilig azmaz. ➜ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI
                                                  
ARAŞTIRINIZ.

Hat sanatı, yazı tipleri/karakterleri, kâğıt, kitap, kütüphane konularından birini araştırınız.
Araştırma sonuçlarınızı yazıp sınıfta paylaşınız.

Anlamadığınız yerleri yorum yaparak sorabilirsiniz... Özgün ve kaliteli içerikler için sayfamızı takip edin.Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar