SORULAR

1)  Servetifünun döneminde kaynağı Fransız edebiyatı olan hangi şiir  türünün ilk örnekleri verilmiştir?2) Tevfik Fikret çocuklar için yazdığı  hece ölçüsünü kullandığı şiir kitabının adı nedir?3)  Servetifünuncular hangi edebi akımın etkisiyle şiirde musikiye önem vermişlerdir ?4) II.Abdülhamit’in baskıcı ve sansürcü yönetim anlayışına verilen ad nedir?


5)  Tevfik Fikret …………….… adlı şiirinde İstanbul’dan nefretle bahseder ve bu şiiri büyük bir yankı uyandırır.

Yukarıda boş bırakılan yere gelecek ifade nedir?6)  Mehmet Rauf’un hangi  romanı edebiyatımızda psikolojik  roman türünün ilk örneğidir?7) Cenap Şehabettin’in şiirlerini topladığı eserin adı nedir?
8) Servetifünun döneminde siyasi baskı nedeniyle hangi tür sönük kalmıştır?


9) Aşkın ikinci plana atıldığı Halit Ziya’nın bu romanında toplumsal hayata yer verilmiş olması yapıtın en önemli özelliğidir. Ahmet Cemil bu romanda yalnız iç dünyasıyla değil bağlı bulunduğu toplumsal çevreyle de verilmiştir.

Parçada tanıtılan roman hangisidir?


10) Servetifünun edebiyatının devamı niteliğinde olan Fecriati topluluğu şiirde hangi vezni kullanmışlardır?


Heceyi küçümseyen ve  hayale önem veren Ahmet Haşim'in şiirlerinde .......….. sorunlar yer almaz.
11) Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade nedir?


Türk edebiyatına Fransız edebiyatından geçen  şiirde bir cümlenin bir dize ya da beyitte bitmeyip diğer dize, beyit veya bentlere kaymasıdır.

12)   Açıklaması verilen terim nedir?

👇CEVAPLARI İNDİRECEĞİNİZ DOSYADA MEVCUTTUR.UYARI:

Bu sorular edebiyatfatihi.net tarafından hazırlanmıştır. Başka sitelerde ve kaynak kitaplarda aynen ve değiştirilerek yayınlanamaz.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar