edebiyatfatihi.net editörleri tarafından özenle hazırlanan LYS edebiyat açık uçlu soruları  ve cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz...
LYS DİVAN EDEBİYATI AÇIK UÇLU SORULAR-2

1) Beyitleri bir uzun bir kısa dizeden oluşan özel bir gazel biçimine verilen ad nedir?


 Mecnûn ki lâ-ilâhe illâ der idi                  
Teklif-i Şu’ûr eyleseler “lâ” der idi           
Ol mertebe meşgûl idi Leylâ il kim           
Mevlâ diyecek mahalde “Leylâ” der idi  

2) Yukarıda verilen dörtlüğün nazım şekli nedir? 3) 18. yüzyılın başında ortaya çıkan ve Lale devrinde gelişmiş ve yaygınlaşmış olan Divan edebiyatı nazım biçimi nedir?4) Bir gazelin beyitlerinin üstüne başka bir şair tarafından aynı ölçü ve uyakta ikişer dize eklenerek yazılan murabbalara ne ad verilir?5) Gazelin konu bakımından aşık edebiyatındaki karşılığı olan nazım şeklinin adı nedir?
6) Edebiyatımızda Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa’nın önemli şairleri olduğu yaşamdan, talihten şikâyet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği nazım şekli nedir?


Şeh-râh-ı muhabbet ki tarîk-ı ezelimdir            
Ser-menzil-i aşk eski mekân ü mahalimdir.     
Yoldan koyan ammâ beni tûl-i emelidir            
Bu çâk-i girîbâna sebeb kendi elimdir               
Hep çekticeğim kendi cezâ-yı amelimdir 

7) Yukarıda verilen Divan edebiyatı nazım biçimi hangisidir?


8) Herhangi bir kişiyi ya da düşünceyi yermek amacıyla kaside veya kıta nazım biçimleriyle yazılan şiirlere ne ad verilir?


9) 17. Yüzyılda yaşayan Divan şairi Nef’inin  en ünlüsü olduğu kaside türüne ne ad verilir?10) Kaside-gazel-mesnevi nazım şekillerin yazıldığı nazım birimine ne ad verilir ?

 CEVAPLARI İNDİRECEĞİNİZ DOSYADA...
Bu sorular edebiyatfatihi.net tarafından hazırlanmıştır. Başka sitelerde ve kaynak kitaplarda aynen ve değiştirilerek yayınlanamaz.Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar