LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU,KISA CEVAPLI SORULARI ve CEVAPLARI,DİVAN EDEBİYATI-1-İNDİR

edebiyatfatihi.net editörleri tarafından özenle hazırlanan LYS edebiyat açık uçlu soruları  ve cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz...
LYS DİVAN EDEBİYATI AÇIK UÇLU SORULAR-1 

“Beni candan usandırdı cefadan yâr usanmaz mı / Felekler yandı abımdan muradın şem'i yan­maz mı”
1) Bir gazelden alınan yukarıdaki şiirin ilk beytine ne ad verilir?

2) Klasik Türk edebiyatında en uzun nazım biçiminin adı nedir?


3) Yusuf Has Hacip’in yazdığı Türk edebiyatının ilk mesnevisinin adı nedir?


Sana kimisi canım kimisi cananım deyü söyler
Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir?

4) Verilen dizelerin nazım şekli nedir?


 I. O temayül o tegafül o eda
    O tebessüm o tekellüm o sada

II. Kamet-i naziki bir ince fidan
      Arızı hem sıfatı berg-i hazan


5) Yukarıdaki şiirin nazım şekli nedir?
Heva ara’isi gül-zara çehre-güşa
 Bahar gülşene giydirdi hulle-i harda

6) Yukarıdaki şiirde görülen gazelin son beytine verilen ad nedir?


7) Nabi’nin en önemli örneklerini verdiği ahlakla ilgili öğütler veren türlü hayat görüşlerini yansıtan gazellere ne ad verilir?

8) Dizelerin ortalarının birinci dizenin sonu ile uyaklı olduğu gazellere ………………  gazel denir. 
Boşluğa gelecek ifade nedir?

9) Her kasidede bulunmayan  şairin genellikle methiyeden sonra bir gazel söylediği bölüme ne denir?


10) Bir kimsenin ölümünden duyulan acıyı yansıtan kaside türü nedir?

11) Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk;  Nabî’nin Hayriye, Hayrabad;  Süleyman Çelebi’nin Mevlid adı eserlerinin nazım şekli nedir? CEVAPLARI İNDİRECEĞİNİZ DOSYADA...
Bu sorular edebiyatfatihi.net tarafından hazırlanmıştır. Başka sitelerde ve kaynak kitaplarda aynen ve değiştirilerek yayınlanamaz.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar