7 Haz 2017

HİSARCILARLA GARİPÇİLERİN FARKLILIKLARI

REKLAMLAR

HİSARCILARLA GARİPÇİLERİN FARKLILIKLARI

Hazırlayan : edebiyatfatihi.net

Hisarcılar 1950’de çıkmaya başlayan Hisar dergisi etrafında bir araya gelen şair ve yazarların oluşturduğu topluluktur.


Hisarcılarla Garipçiler arasındaki en belirgin farklılık geleneğe karşı tutumlarındadır. Hisarcılar, Garipçilerin geleneği reddeden tavırlarına karşı çıktılar. Sanatta sürekli yenilik olmasını, fakat sanatın gelenekten de kopmaması gerektiğini savundular.Bu yönüyle Garipçilerden ayrılırlar. Çünkü 1.Yeni adıyla da bilinen Garip Akımı sanatçıları (Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet) kendilerinden önceki tüm şiir geleneklerini reddediyorlardı.

İki topluluk arasındaki bir diğer farklılık ise Garipçiler şiirde ölçüye karşı çıkarlarken Hisarcılar heceyi de aruzu da serbest tarzı da kullanmasıdır.


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon