Uçun Kuşlar Şiiri ile Uzlette Şiirinin Benzerlik ve Farklılıkları ,zihniyet,ahenk,dil ve anlatım,yapı ,tema ve gerçeklik

Uçun Kuşlar Şiiri ile Uzlette Şiirinin Benzerlik ve Farklılıkları ,zihniyet,ahenk,dil ve anlatım,yapı ,tema ve gerçeklik

KARŞILAŞTIRMA : edebiyatfatihi.net

ZİHNİYET : Milli edebiyat sanatçıları Doğu ya da Batı edebiyatlarının taklide dayanan bir edebiyat anlayışını reddediyorlardı . Bu  yüzden sade dil ve hece ölçüsüne ve halk edebiyatı nazım biçimlerine yönelmişlerdir. Milli edebiyat anlayışı ve şairin kendi bireysel özellikleri şiirin oluşumuna zemin hazırlayan zihniyettir. 

Fecriaticiler ise "sanat şahsi ve muhteremdir" sanat anlayışını benimsemişler , bireysel temaları işlemişlerdir.

AHENK : Her iki şiirde de ahenk unsurları kullanılmıştır.
Farklılıkları Uzlette adlı şiirde aruz , Uçun Kuşlar adlı şiiri heceyle yazılmıştır.

DİL VE ANLATIM : Farklılık Uzlette şiirinde ağır ve sanatlı bir dil kullanılmışken Uçun Kuşlar şiirinde sade ve yalın bir dil kullanılmıştır.


YAPI: Uzlette şiiri Batı şiir biçimlerinde "sone" nazım biçiminin özelliklerini taşırken Uçun Kuşlar halk şiiri nazım biçimlerinden "koşma" nazım biçiminin özelliklerini taşımaktadır. 

TEMA : Uzlette şiirinde "yalnızlık" teması ; Uçun Kuşlar adlı şiirde "özlem" teması hakimdir.

GERÇEKLİK : Her iki şiirde de gerçeklik kurmaca gerçeklik haline getirilmiştir. 

Uçun Kuşlar şiirinin Fecr-i Ati şiirlerinden en önemli farkları hece ölçüsü, sade,yalın bir dilin olmasıdır. Fecr-i Ati şiirlerinde aruz ölçüsü, ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.