SESSİZ GEMİ ŞİİRİNDEKİ SÖZ SANATLARI VE BU SANATLARIN ŞİİRİN DİL VE ANLATIMINA KATKISI

“Sessiz Gemi şiirindeki söz sanatlarını belirleyerek metin üzerinde gösteriniz. Bu sanatların şiirin dil ve anlatımına katkısını sözlü olarak ifade ediniz..


  • İlk beyitte “Meçhule giden gemi” ve “liman” sözleriyle istiare sanatı yapılmıştır.
  • 2.beyitte Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce yol alan gemi tabuttur. Şiirin bütünü içinde bir temsili istiare sanatı yapılmıştır.
  • 3.beyitte “Rıhtımda kalanlar” sözleri ölen kişinin yakınları, geride kalanlar yerine kullanılarak istiare yapılmıştır.
  • 4.beyitte “Biçare gönüller” sözleriyle nida sanatı yapılmıştır.“Son matem” ölüm yerine kullanılarak istiare sanatı yapılmıştır.
  •  6. Beyit : Şair burada öldükten sonra ahirete gidenlerden geri dönenlerin olmamasını gidenlerin gittikleri yerden memnun olmaları gibi bir sebebe bağlayarak anlatmaktadır ( Hüsn-i ta’lil sanatı)

Bu söz sanatları sözün etkileyiciliğini arttırmakta , şiir dilinin imgeli , sanatlı ve estetik hale gelmesini sağlamaktadır.Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.