LYS EDEBİYAT KISA CEVAPLI SORU ÖRNEKLERİ-YEPYENİ

LYS EDEBİYAT KISA CEVAPLI SORU ÖRNEKLERİ

Sevgili takipçilerimiz , 2017-LYS'de kısa cevaplı sorular yer alacaktır. Kısa cevaplı sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan ve/veya kodlanan sorulardan oluşacaktır.


Türk Dili ve Edebiyatı Testinden 2 açık uçlu soru sorulacak.

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ:

1) Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme ne ad verilir ?

CEVAP : FAHRİYE 

2)Gazel ve kaside nazım biçimlerinin ilk beyitlerine ne denir ?

CEVAP: MATLA 

3) Divan edebiyatınının en uzun nazım şeklinin adı nedir ?

CEVAP : MESNEVİ

4) Divan edebiyatının 17.yüzyılda yaşayan  en önemli hiciv üstadı kimdir ?

CEVAP: NEF'İ

5) Bütün beyitleri aynı tema etrafında şekillenmiş gazellere ne ad verilir ?

CEVAP: YEK-AHENK

6)
 Gâhi Feyz-âbâda doğru azmedüp eyle safâ
Âsaf-âbâda gelüp gâhî salın ey meh-likâ
Gel hele gör sahn-ı Sa'dâbâda hiç olmaz behâ
Îyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

Bu dörtlüğün ait olduğu Klasik Türk edebiyatı nazım şekline ne ad verilir ?

CEVAP: ŞARKI

7) Divan sahibi olan ilk Divan şairi kimdir ?

CEVAP: AHMEDİ

8) Fuzuli’nin sosyal aksaklıkları dile getiren ve ilk edebî mektup sayılan eserinin adı nedir ?

CEVAP : ŞİKAYETNAME

9) Fatih Sultan Mehmet'in yazdığı şiirlerde kullandığı mahlas nedir ?

CEVAP : AVNİ

10) İslamiyetteki Vahdet-i Vücud inancı, çeşitli türden kuşların, Hüdhüd kuşunun başkanlığında padişahları Sîmurg kuşunu aramalarını konu edinen mesnevinin adı nedir ?

CEVAP: MANTIK'UT TAYR 


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.