LYS EDEBİYAT KISA CEVAPLI SORU ÖRNEKLERİ

Sevgili takipçilerimiz , 2017-LYS'de kısa cevaplı sorular yer alacaktır. Kısa cevaplı sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan ve/veya kodlanan sorulardan oluşacaktır.


Türk Dili ve Edebiyatı Testinden 2 açık uçlu soru sorulacak. Editörlerimiz tarafından hazırlanan kaliteli ve özgün kısa cevaplı soruları dönem dönem aşağıda bulabilirsiniz...Yeni sorular hazırlanıyor. 
  1. AÇIK UÇLU SORU NEDİR?
  2. SÖZLÜ EDEBİYAT-1
  3. HALK EDEBİYATI-1
  4. HALK EDEBİYATI-2
  5. DİVAN EDEBİYATI-1
  6. DİVAN EDEBİYATI-2
  7. TANZİMAT EDEBİYATI-1
  8. SERVETİFÜNUN ve FECRİATİ-1
  9. MİLLİ EDEBİYAT-1
  10. CUMHURİYET DÖNEMİ-1
LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ:

1) Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme ne ad verilir ?

CEVAP : FAHRİYE 

2)Gazel ve kaside nazım biçimlerinin ilk beyitlerine ne denir ?

CEVAP: MATLA 

3) Divan edebiyatınının en uzun nazım şeklinin adı nedir ?

CEVAP : MESNEVİ

4) Divan edebiyatının 17.yüzyılda yaşayan  en önemli hiciv üstadı kimdir ?

CEVAP: NEF'İ

5) Bütün beyitleri aynı tema etrafında şekillenmiş gazellere ne ad verilir ?

CEVAP: YEK-AHENK

6)
 Gâhi Feyz-âbâda doğru azmedüp eyle safâ
Âsaf-âbâda gelüp gâhî salın ey meh-likâ
Gel hele gör sahn-ı Sa'dâbâda hiç olmaz behâ
Îyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

Bu dörtlüğün ait olduğu Klasik Türk edebiyatı nazım şekline ne ad verilir ?

CEVAP: ŞARKI

7) Divan sahibi olan ilk Divan şairi kimdir ?

CEVAP: AHMEDİ

8) Fuzuli’nin sosyal aksaklıkları dile getiren ve ilk edebî mektup sayılan eserinin adı nedir ?

CEVAP : ŞİKAYETNAME

9) Fatih Sultan Mehmet'in yazdığı şiirlerde kullandığı mahlas nedir ?

CEVAP : AVNİ

10) İslamiyetteki Vahdet-i Vücud inancı, çeşitli türden kuşların, Hüdhüd kuşunun başkanlığında padişahları Sîmurg kuşunu aramalarını konu edinen mesnevinin adı nedir ?


CEVAP: MANTIK'UT TAYR 


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar