21 Mar 2017

Ziya Gökalp, Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Âkif Ersoy’un kaleme aldıkları şiirler arasındaki belirgin farklılıklar nelerdir ?

REKLAMLAR

Ziya Gökalp, Yahya Kemal Beyatlı  ve Mehmet Âkif Ersoy’un kaleme aldıkları  şiirler arasındaki belirgin farklılıklar nelerdir ?

Ziya Gökalp, Yahya Kemal Beyatlı  ve Mehmet Âkif Ersoy’un kaleme aldıkları  şiirler arasındaki belirgin farklılıklar nelerdir ?

İNCELEME : www.edebiyatfatihi.net
  • Ziya Gökalp Türkçülük akımına bağlı olup sade dil ve hece ölçüsüyle şiir yazmıştır.
  • Yahya Kemal saf (öz) şiir anlayışına uygun şiirler yazmıştır. Osmanlı tarihi, aşk, ölüm, sonsuzluk, musıki ve İstanbul sevgisi en fazla işlediği temalardır.Aruzu kullanmış , ahenge ve müzikaliteye  önem vermiş , sözcük seçiminde titiz davranmış , sanatlı ve imgeli şiirler yazmıştır.
  • Mehmet Akif   günlük konuşma diline yakın bir şiir dili kullanmıştır. Konusunu halkın yaşam tarzından ve değerlerinden alan daha çok toplumsal temalı manzum hikayeler yazmıştır. Dini-milli-lirik-epik bir tarzı vardır. Yahya Kemal gibi Mehmet Akif de aruz ölçüsünü  kullanmıştır.
Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon