9 Mar 2017

Ziya Gökalp "Millet" şiirinin ahenk unsurları,teması,mesajları,incelemesi

Reklamlar

ZİYA GÖKALP-"MİLLET" ŞİİRİNİN TEMASI,AHENK UNSURLARI,MESAJLARI,Ziya GÖKALP Diyarbakır'da doğdu, İstanbul'da ya­şamını yitirdi. Asıl ismi Mehmet Ziya’dır.
Ziya Gökalp, sanatı, düşüncelerini yaymak için araç olarak kullanan şairlerdendir.
Şiirleri de düz yazıları da fikir ağırlıklıdır. O, bunlarda sanatsal bir ağırlığa yönelmediği gibi dilsel bir yetkinliğe ulaşamamıştır.
Onun en büyük özelliği Türkçülük sisteminin bir düzene bağlamasıdır.Ziya Gökalp'ın sanatının en önemli özelliklerinden biri de Türk şiirine o zamana kadar ihmal edilen Türk mi­tolojisini sokmasıdır. Şair, destan yönünden çok zen­gin olan Türk mitolojisini şiirlerinde yansıtmıştır. 

Bu yazımızda Ziya Gökalp'in Millet adlı şiirinin incelemesini bulabilirsiniz...

İNCELEME: www.edebiyatfatihi.net

MİLLET
Sorma bana oymağımı, Boy'umu...
Beş bin yıldır millet gibi yaşarım,
Sorma bana âilemi, soyumu...
Soyum Türklük, soy büyüğüm hünkârım... 

...
Deme bana "Oğuz, Kayı, Osmanlı...
Türk'üm, bu ad her unvândan üstündür...
Yoktur Özbek, Nogay, Kırgız, Kazanlı,
Türk milleti bir bölünmez bütündür...

....
"Her ülkede Türk bir devlet yapacak;
Fakat bunlar birleşecek nihâyet...
Hep bir dille aynı dine tapacak,
Olacak tek harsa malik bir millet!.. 


ZİYA GÖKALP

YAPI UNSURLARI:
Nazım Birimi: Dörtlük
Şiirde 

AHENK UNSURLARI

KAFİYE VE REDİFLERİ
İlk dörtlükte  "umu" redif , "oy" tam uyak , "ım" tam uyak
ikinci dörtlükte : "lı" redif , "an" tam uyak ; "-dür" redif , "tün" zengin uyak
üçüncü dörtlük :"acak " redif , "-ap" tam uyak ; "-et" tam uyak

ŞİİRDE ÇAPRAZ UYAK ŞEMASI VARDIR.

TEMASI : Türklük 

ÖLÇÜSÜ: 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

GELENEK: Halk şiiri geleneği vardır. Şiirde kullanılan sade ve yalın , hece ölçüsü , dörtlük nazım birimi halk şiiri geleneğinin etkilerdir.

MESAJLAR :
Turancılık idealini benimseyen Ziya Gökalp bu şiirde de bu ideali işliyor. Türkçülük fikrini bir sisteme oturan Ziya Gökalp bu şiirde "Türk milletinin bölünmez bir bütün olduğunu" fikrini işliyor.Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!