YAHYA KEMAL'İN "BEYAZ LİSAN" ANLAYIŞI

YAHYA KEMAL'İN "BEYAZ LİSAN" ANLAYIŞI

Yahya Kemal’in “beyaz lisan”şeklinde ifade ettiği şiir dilinde yaptığı yenilik cümle yapısını Türkçenin şartlarına göre düzenlemek, Arapça ve Farsça terkipleri (tamlamaları)  çözmek, halka mâl olmuş Türkçe kelimelerden oluşan bir söz varlığına dayanmak, söyleyişi açık ve sade bir ifadeye kavuşturmak, Türkçe duymak ve bunu Türkçe ifade etmek şeklinde belirleyebileceğimiz bir dil anlayışına dayanır.

19. yüzyılın ortalarında İbrahim Şinasî ile başlayan yenileşme hareketinin 20. yüzyılın başlarına kadar şiir dilinde ve estetiğinde kurmaya çalıştığı yapı, Türkçe ifadeye yaklaşma yahut ondan uzaklaşma, Türk halkının zevkini ve estetiğini ifadede gösterdiği başarı veya başarısızlık dikkatle gözden geçirildiğinde Yahya Kemal’in Türk şiirinde yaptığı bu yenilik açıkça görülür. Esasen Yahya Kemal’in Türk şiirinde yaptığı değişimi ve yeniliği görmek için onun şiirini Türk şiirinin değişim süreci içinde ele almak gerekir. Ancak böyle bir yaklaşım onun şiirde yaptığı yeniliği anlamayı kolaylaştırır.  Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.