Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükselme dönemlerinde sahip olduğu zihniyetin sanatta ve edebi yatta takip edilmesini savunan fikir akımına ne denir ?

Osmanlı Devleti’nin kuruluş  ve yükselme dönemlerinde sahip olduğu zihniyetin sanatta ve edebi yatta takip edilmesini savunan fikir akımına ..... ne denir ? (OSMANLICILIK)

OSMANLICILIK DENİR .

OSMANLICILIK NEDİR

Osmanlıcılık, devlet içindeki ulusları Osmanlılık ruhu içinde birleştirmeyi ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükselme dönemlerinde sahip oldukları zihniyetin sanatta ve ede­biyatta da takip edilmesini sağlamayı amaçlayan fikir akımıdır. Bu amaçla devletin bütünlüğünü korumak için dil, din, ırk farkı gözetilmemeli, herkes aynı hak ve yetkilere sahip olmalıdır. II. Meşrutiyet’in ilk yarısına hakim olan bu düşünce, Balkan Savaşı’nın kaybedilmesi ile geçerliliğini kaybetmiş ve yerini Türkçülük düşüncesine bırakmıştır.


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.