2 Mar 2017

Milli edebiyatın oluşumunu hazırlayan sebepler nelerdir ?

Reklamlar

Milli edebiyatın oluşumunu hazırlayan sebepler nelerdir ?

Edebiyat tarihimizde 1911-1923 yılları arası Milli Eedebiyat Dönemi kabul edilir. Osmanlı Devleti 19.yüzyıl sonu ve 20.yüzyılın ilk çeyreğinde sosyal , siyasi ve askeri açıdan son derece buhranlı ve sıkıntılı geçen bir dönemdedir. Bu sıkıntılardan kurtulmak için ortaya atılan fikir ve sanat akımları Milli edebiyatın oluşumunda önemli bir etkendir. Bu çerçevede Batıcılık  , Osmanlıcılık , İslamcılık ve Türkçülüğe ait düşünce etkinlik ve arayışlar ulus-devlet fikri ve endişesi etrafında kendiliğinden oluşmuştur.  

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon