Milli Edebiyatçılar Niçin Hece Ölçüsünü Savunmuşlardır ?

Milli Edebiyatçılar Niçin Hece Ölçüsünü Savunmuşlardır ?

Halka doğru ilkesi gereğince ilk kez ulusal kaynaklara yönelen Milli edebiyatçılar şiirde ulusallaşmayı sağlamak için ulusal ölçümüz hece ölçüsünü kullanmışlardır.
Halka doğru ilkesini benimsedikleri için Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlanılmışlar sade dil ve hece ölçüsüyle şiir yazımışlardır.

Milli edebiyat şiirinin temel nitelikleri:
  • Bu dönem şiirlerinde yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmış
  • Hece ölçüsü benimsenmiştir
  • Dönem şairleri halk şiiri nazım şekillerinden faydalanmıştır
  • Şiirde doğa ve yurt güzelliklerinin yanında kahramanlık ve vatan sevgisi gibi temalarda işlenmiştir
  • Bu dönemin en önemli şiir topluluğu olan Beş Hececiler şiirde önemli bir çıkış yapmıştır
  • Milli edebiyat döneminde halka doğru ilkesi gereğince ulusal kaynaklara dönülmüştür...
  • Konu seçiminde yerlilik esas alınmıştır.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.