17 Mar 2017

Fecriati sanatçıları hangi dergilerde yazdılar ?

REKLAMLAR

Fecriati sanatçıları hangi dergilerde yazdılar ?

Edebiyatımızın ilk beyanname yayımlayan topluluğu Fecriaticilerin ana yayın organı Servetifunun dergisi idi...

Fecriati kurulduğu günden bu yana başka yayın organlarını da kullandılar.

Orhan Okay, Fecr-i Ati hakkındaki bir değerlendirmesinde bu durumu
“Mensupları, başta Servet-i Fünun olmak üzere kendilerine imkân  tanıyan değişik dergilerde yazarlar.” (Okay 1990: 231) diyerek dile  getirmektedir.

Kenan Akyüz de “Fecr-i Ati şair ve yazarlarına  sayfalarını açanlar arasında devrin tanınmış dergilerinden Resimli Kitap  (1908), Şehbal (1909) ve Rübab (1912) da sayılabilir.” (Akyüz 1990:
153) der. Nâzım H. Polat, Şiir ve Tefekkür adlı derginin Fecr-i Ati’nin
yayın organı olmak ümidiyle, Jale adlı derginin de Fecr-i Ati mensuplarının edebî faaliyetlerini sunmak niyetiyle çıkarıldığını belirtir... (Polat 1987: 34-35)
.
Bu dergiler arasına Musavver Muhit’i de eklemek gerekir.  Musavver Muhit’in mündericatı gözden geçirildiğinde, ileride Beyanname’de ifade edilecek amaçlardan bir kısmını Fecr-i Aticilerin bu
dergide uygulamaya koydukları görülür.

Yazı Kaynak :  Doç. Dr. Ahmet BOZDOĞAN , FECR-İ ATİ TOPLULUĞU VE “MUSAVVER MUHİT” MECMUASI

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon