DİVAN EDEBİYATI KISA SORULAR VE CEVAPLARI (indir)
Dosya açıklaması : Divan edebiyatıyla ilgili kısa soruları cevaplarıyla bilrlikte indireceğiniz dosyada bulabilirsiniz... İndirme bağlantısı soruların altında...


SORULAR
- Divan edebiyatına niçin “divan edebiyatı” denmiştir ?
- Divan edebiyatı ne zaman başlayıp ne zaman bitmiştir ?
- Divan edebiyatının diğer üç adını yazınız …
- Divan edebiyatında kalıplaşmış sözlere ne denir ?
- Fuzuli’nin eserlerinden 3 tanesini yazınız ?
- Divan edebiyatının en büyük ve lirik şairi kimdir ?
- Divan edebiyatının beslendiği 3 kaynak nedir ?
- Divan şiirinde işlenen 3 konu ?
- “Kerem Kasidesi” ile ünlü divan şairi kimdir ?
- “Sultanü’ş Şuara” ünvanına sahip Divan şairi kimdir ?
- Hikemi türünün en ünlü şairi kimdir ?
- Divan şiirinde beyitlerle yazılan nazım şekillerini yazınız
- Klasik bir kasidede hangi bölüm olmayabilir ?
- Su kasidesinin konusuna göre türü nedir ?
- Terkibibentte beyitleri bağlayan kendi içinde uyaklı beyite ne ad verilir ?
- Divan şirine Türklerin kattığı nazım biçimleri hangileridir ?
- Nedim’in ünlü olduğu nazım şekli hangisidir ?
- Tuyuğlarla ünlü divan şairi hangisidir ?
- Divan edebiyatının en büyük yergi (eleştiri) şairi hangisidir
- Ömer Hayyam’ ın ünlü olduğu nazım şekli hangisidir ?
- Hacı Bektaş-i Velinin ünlü eserinin adı nedir ?
- Mantık’ ı Tayr mesnevisinin yazarı kimdir ?
- Mani ile rubai arasındaki 2 fark ?
- 13. yüzyılda Selçuklular döneminde yaşamış, Türkçe eser yazmış en eski mutasavvıf kimdir ?
-Şarkı nazım şeklinde tekrarlanan bölümlere ne ad verilir ?
- Kışın güzelliklerini anlatan kaside türüne ne denir ?
-Yek ahenk gazel nedir ?
-Gazel okuyan kişilere…………………….. denir ?
-Tuyuğ nazım biçiminin halk şiirindeki .....................nin etkisiyle oluştuğu söylenebilir ?
- Nesib bölümünde atların övüldüğü, atlarla ilgili kasidelere………………. denir...


 https://edebiyatfatihi.files.wordpress.com/2017/03/divan-edebiyatc4b1-kc4b1sa-sorular-ve-cevaplari.docx


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar