29 Mar 2017

DİVAN EDEBİYATI KISA SORULAR VE CEVAPLARI (indir)

Reklamlar

DİVAN EDEBİYATI KISA SORULAR VE CEVAPLARI (indir)
Dosya açıklaması : Divan edebiyatıyla ilgili kısa soruları cevaplarıyla bilrlikte indireceğiniz dosyada bulabilirsiniz... İndirme bağlantısı soruların altında...


SORULAR
- Divan edebiyatına niçin “divan edebiyatı” denmiştir ?
- Divan edebiyatı ne zaman başlayıp ne zaman bitmiştir ?
- Divan edebiyatının diğer üç adını yazınız …
- Divan edebiyatında kalıplaşmış sözlere ne denir ?
- Fuzuli’nin eserlerinden 3 tanesini yazınız ?
- Divan edebiyatının en büyük ve lirik şairi kimdir ?
- Divan edebiyatının beslendiği 3 kaynak nedir ?
- Divan şiirinde işlenen 3 konu ?
- “Kerem Kasidesi” ile ünlü divan şairi kimdir ?
- “Sultanü’ş Şuara” ünvanına sahip Divan şairi kimdir ?
- Hikemi türünün en ünlü şairi kimdir ?
- Divan şiirinde beyitlerle yazılan nazım şekillerini yazınız
- Klasik bir kasidede hangi bölüm olmayabilir ?
- Su kasidesinin konusuna göre türü nedir ?
- Terkibibentte beyitleri bağlayan kendi içinde uyaklı beyite ne ad verilir ?
- Divan şirine Türklerin kattığı nazım biçimleri hangileridir ?
- Nedim’in ünlü olduğu nazım şekli hangisidir ?
- Tuyuğlarla ünlü divan şairi hangisidir ?
- Divan edebiyatının en büyük yergi (eleştiri) şairi hangisidir
- Ömer Hayyam’ ın ünlü olduğu nazım şekli hangisidir ?
- Hacı Bektaş-i Velinin ünlü eserinin adı nedir ?
- Mantık’ ı Tayr mesnevisinin yazarı kimdir ?
- Mani ile rubai arasındaki 2 fark ?
- 13. yüzyılda Selçuklular döneminde yaşamış, Türkçe eser yazmış en eski mutasavvıf kimdir ?
-Şarkı nazım şeklinde tekrarlanan bölümlere ne ad verilir ?
- Kışın güzelliklerini anlatan kaside türüne ne denir ?
-Yek ahenk gazel nedir ?
-Gazel okuyan kişilere…………………….. denir ?
-Tuyuğ nazım biçiminin halk şiirindeki .....................nin etkisiyle oluştuğu söylenebilir ?
- Nesib bölümünde atların övüldüğü, atlarla ilgili kasidelere………………. denir...


 https://edebiyatfatihi.files.wordpress.com/2017/03/divan-edebiyatc4b1-kc4b1sa-sorular-ve-cevaplari.docx

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon