15 Şub 2017

Servetifünun nesrinin Tanzimat nesrinden ayıran özellikler (dil,yapı,ahenk unsurları,tema,sanat anlayışı,edebi akımlar)

REKLAMLAR

Servetifünun nesrinin Tanzimat nesrinden ayıran özellikler (dil,yapı,ahenk unsurları,tema,sanat anlayışı,edebi akımlar)

İNCELEME: www.edebiyatfatihi.net

Tanzimat nesrinin özellikleri         Servetifünun nesrinin özellikleri

DİL : Tanzimat nesrinde Serveti Fünuna göre daha sade ve edebi bakımdan zayıf  bir dil kullanılmıştır. Servetifünun nesrinde süslü , sanatlı ve ağır bir dil vardır.

YAPI: Her iki dönemde olay örgüsü , kişiler ,yer ve zaman ögeleri metnin yapısını oluşturur. Servetifünun romanları teknik bakımından Tanzimat'a göre olgun seviyededir.

TEMA : Tanzimat edebiyatından yanlış ve mutsuz evlilikler, yasak aşklar, esaret ve cariyelik, yanlış batılılaşma gibi sosyal temalar işlenirken Servetifünun'da  aşk, kadın , evlilik, tabiat, yalnızlık ve ümitsizlik gibi bireysel temalar işlenmiştir.

SANAT ANLAYIŞI: Tanzimat I. döneminde sanat toplum içindir anlayışı hakimken  Servetifünun'da sanat sanat içindir anlayışı hakimdir.

EDEBİ AKIMLAR : Tanzimat edebiyatı roman ve hikayelerinde romantizm ve realizm akımlarının etkisi görülürken Servetifünun edebiyatında realizm ve naturalizm akımlarının etkisi görülür.
Artikel Terkait

1 yorum so far

Ahenk unsurlarını yazmayı unutmuşsunuz.

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon