13 Şub 2017

Servetifünun edebiyatında şiir ,hikaye ve roman türlerinde sanat akımlarının hangi özellikleri yer almıştır ?

REKLAMLAR

Servetifünun edebiyatında şiir ,hikaye ve roman türlerinde sanat akımlarının hangi özellikleri yer almıştır ?

Servetifünun şiirinde parnasizm ve sembolizm akımları 
hikaye ve romanlarda realizm ve naturalizm akımları görülür.

Şiirde sembolizm ve parnasizmin etkisiyle şiire resim ve mûsikî girer. Ses ve ahenk şiire egemen olur...
Hikaye ve romanlarda sanatçılar realizmin etkisiyle yaşadıkları dönemi anlatmaya başlamışlar , eserlerde kişiliklerini gizlemişler , mekan ve kişilerle ilgili tasvir ve tahlil yaparken edebi değeri yüksek sanatsal bir dil kullanmıştır.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon