28 Şub 2017

Şarkı ve Türkü Arasında Farklar ,Benzerlikler , Karşılaştırması, Maddeler Halinde

REKLAMLAR


Şarkı ve türkü nazım şekillerin farkları , benzerlikleri , ortak yönleri , karşılaştırması

İNCELEME : edebiyatfatihi.net 

  1. Şarkı Divan edebiyatı nazım biçimidir , türkü anonim halk edebiyatı nazım biçimidir.
  2. Şarkı nazım şekli , aruz ölçüsüyle yazılır , halk şiir biçimi  olan türkü heceyle yazılır.
  3. Şarkı nazım şeklinin dili Arapça Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü , ağır ve sanatlı bir dildir.Türkülerin dili yalın , sade ve içtendir.
  4. Şarkılarda aşk , kadın , zevk ve eğlence gibi temalar işlenirken türkülerde aşk , ayrılık , ölüm , gurbet gibi lirik konular işlenir...
  5. İkisinin de kendilerine özgü ezgiyle söylenir. 
  6. Şarkıların yazarı belliyken çoğu türkü anonimdir. (Söyleyeni belli olanlar da vardır )


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon