Fecriati topluluğunun ortaya çıkışı ve bu topluluk içinde yer alan sanatçılar ve eserleri hakkında 

KISACA
Servetifünun topluluğunun dağılmasından sonra gençler Batı’daki edebi topluluklara özenerek bir araya gelirler. Bir beyanname ile seslerini duyurmak istediklerini ifade ederler. Bu gençlerin kendilerini sanat kişiseldir ve saygıya değerdir cümleleriyle ifade etmeleri bile Fecriati sanatçıları arasında sanat anlayışları bakımından birlik sağlanamadığını gösterir.


FECRİATİ TOPLULUĞUNUN OLUŞUMU
- DETAYLI BİLGİLERLE-
Servetifünun topluluğunun dağılma tarihi olarak kabul edilen 5 ARALIK 1901’den 1908 yılı ortalarına kadar, bu topluluktaki yazarlardan Servetifünun dergisinde hiç kimsenin hiçbir yazısı çıkmadığı gibi dergi her türlü edebi Çalışmaları da bir yana bırakarak fenle ilgili konulardan ve aktüaliteden bahseden bir magazin dergisi haline gelmiştir. Yalnız 1901 ve 1902 tarihlerine ait sayılarda, daha önce kurulup birkaç eseri de yayımlanmış olan Servetifünun Kütüphanesi adlı dizinin devam ettiği (AŞK-I MEMNU, MAİ VE SİYAH, HARİSTAN VE GÜLİSTAN, EYLÜL) yer almaktadır


Ahmet Haşim, Enis Avni Ali Canip Yöntem, Tahsin Nahit gibi gençler 1901 -1908 arasında yetişmiş sanatçılardır. 1908’de yeniden ortaya çıkan Servetifünun sanatçılarının karşısına çıkan bu gençler, onları ret ve inkâr etmiş ve onların boş bıraktıkları yerlere geçmek için şiddetli bir mücadeleye girmişlerdir. Bu tarihten sonra bu genç neslin arasına Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şahabettin Süleyman, Cemil Süleyman, Köprülüzade Mehmet Fuat, Müfit Ratib, Refik Halit gibi yeni yazar da katılmıştır. Önceleri türlü edebiyat dergilerinde ve sanat dergilerinde dağınık bir şekilde yazıları çıkan bu gençler bir araya gelerek edebi çalışmalarını bir düzene koyma ihtiyacı duymuşlardır.

Topluluk oluşturmak kendilerini kamuoyuna daha kuvvetle kabul ettirebilmek için de gerekliydi. Böyle bir düşünce ile hareket eden gençler 20 MART 1909 tarihinde, İstanbul da çıkmakta olan “HİLAL’’ gazetesinin matbaasında ilk toplantılarını yaptılar. Aralarına Edebiyat-ı Cedide’nin en genç üyeleri olan CELAL SAHİR, FAİK ALİ ve AHMET SAMİM’i de almışlardır. Bu toplantıda kendi edebiyat ve sanat eğilimlerini temsil edip kamuoyuna açıklayacak bir edebi topluluk kurulmasına karar verilmiştir.

Topluluğa ad olarak teklif edilen ‘’Sina-yı Emel “beğenilmeyerek Faik Ali’nin teklif ettiği ‘’Fecr-i ati’’ kabul edilmiş ve başkanlığa Faik Ali Ozansoy seçilmiştir. Aynı toplantıda bu yeni topluluğun yayın organı olarak yine Fecriati adında bir derginin çıkarılması da karar altına alınmış ise de Servetifünun dergisi bu yeni edebi topluluğa da sayfalarını açtığı için ayrı bir dergi çıkarılmasına gerek kalmamıştır.

Fecriati Topluluğunun Sanatçıları: 

Ahmet Samim, Ahmet Haşim, Şahabettin Süleyman, Emin Bülent Serdaroğlu, Emin Lami, Tahsin Nahid, Celal Sahir, Cemil Süleyman, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Refik Halit Karay Abdülhak Hayri, İzzet Melih Devrim, Ali Canip Yöntem, Ali Süha, Faik Ali Ozansoy, Fazıl Ahmet Aykaç, Mehmet Behçet Yazar, Mehmet Rüştü, Fuat Köprülü, Müfit Ratip, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İbrahim Alaeddin Gövsa’dır.FECRİATİ TOPLULUĞU EDEBİ BEYANNAMESİYLE İLAN EDİLEN KARARLAR
  •  Edebiyatı çok ciddiye almak, onu hoş vakit geçirmek için bir araç olarak görmemek gerekir. Bu inanışın edebiyatımızdaki ilk temsilcileri ise Servetifünun sanatçılarıdır. Gerçekten, edebiyatın ciddi bir çaba olduğu konusunda Türk kamuoyuna ilk rehberliği yapan onlardır.
  •  Servetifünun sanatçıları 1908’den sonra ortada görünmemişlerdir. O halde yaptıkları hizmet beğenilmekle beraber artık onlara “geçmiş’’ gözüyle bakmak gerekir. Avrupa edebiyatındaki benzeri toplulukların küçük bir örneği olan Fecriati ise Türk edebiyatının geleceğini temsil etmektedir.
  •  Dilin, edebiyatın, edebi ve sosyal bilimlerin ilerlemesine önem verilecektir.
  • Genç yetenekler bir araya toplanarak fikir tartışmaları düzenlenecek ve kamuoyu bilgilendirilecektir.
  • Batının önemli edebiyat ve düşünce eserleri tercüme edilecektir.
  • Edebiyat ve düşünce konuları üzerinde konferanslar düzenlenecektir.
  •  Batıdaki benzeri kuruluşlarla sürekli ilişki kurularak ülkemizin edebi ürünleri Batıya, Batının ürünleri de Doğuya tanıtılacaktır.
  • Fecriati üyelerinin eserleri ‘’Fecriati Kütüphanesi “adı altında yayımlanacaktır.
  • Topluluğun yayın organı Servetifünun dergisidir.
  • Beyannamede bir edebi topluluk olarak gerçekleştirmeyi düşündükleri konulara bakılınca Fecriatinin O günkü Türk edebiyatına önemli sayılabilecek bir yenilik getirmekten çok, Batı edebiyatı ile daha sıkı bir ilişki kurmak istediği anlaşılmaktadır.

Fecriati Topluluğunun Sanatçıları: 
Ahmet Samim, Ahmet Haşim, Şahabettin Süleyman, Emin Bülent Serdaroğlu, Emin Lami, Tahsin Nahid, Celal Sahir, Cemil Süleyman, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Refik Halit Karay Abdülhak Hayri, İzzet Melih Devrim, Ali Canip Yöntem, Ali Süha, Faik Ali Ozansoy, Fazıl Ahmet Aykaç, Mehmet Behçet Yazar, Mehmet Rüştü, Fuat Köprülü, Müfit Ratip, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İbrahim Alaeddin Gövsa’dır.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar