19 Şub 2017

Fecriati topluluğundan Milli edebiyata katılan sanatçılar kimlerdir ?

REKLAMLAR


Fecriati topluluğundan Milli edebiyata katılan sanatçılar kimlerdir ? 

Fecriati sanatçılarından bazıları kendi özel eğilimlerine uyarak “bireysel’’ sanat anlayışını devam ettirmişlerdir. Bazıları da zamanla Milli Edebiyat hareketine katılmıştır. Böylece edebi hedefi açıkça belli olmayan ve yalnız kuvvetli bir sanat aşkı ile kurulan Fecriati de dört yıla yakın ve pek verimli sayılamayacak bir çalışma döneminden sonra, ortadan kalkmıştır.


Fecri Ati sanatçılarından Ali Canip, Hamdullah Suphi ve Celal Sahir; Genç Kalemler’in edebi düşüncelerini (MİLLİ EDEBİYAT) benimseyerek bu derginin yazı kadrosuna katılmışlardır. Ayrıca Refik Halit Karay ve Yakup Kadri de Milli Edebiyat içinde yer almışlardır.


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon