1 Oca 2017

9.sınıf Kimya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları (yepyeni)

Reklamlar

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 
9.SINIF
KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
a
A. Aşağıda verilen ifadeleri doğru (D) / yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.
(    ) Simya, kimya biliminin bir alt disiplinidir.
(    ) İmbik, antik dönemde geliştirilmiş damıtma gerecidir.
(    ) Aristo, maddelerin “ateş-hava-su ve toprak ” elementlerinden oluştuğunu ileri sürmüştür.
(    ) CaF2 bileşiği, kalsiyum florür olarak adlandırılır.
(    ) Her bileşiğin yapısında en az iki element bulunur.
(    ) Bir maddenin oda şartlarında molekülü varsa o madde element olamaz.
(    ) Elektronun keşfinden hemen sonra geliştirilen atom modeli Thomson atom modelidir.
(    ) Dalton maddenin en küçük yapı taşı olarak atomu tanımlamış ve bölünemez olduğunu belirtmiştir.
(    ) Bohr atom modeli elektronların bir küre yüzeyinde dolandığını (atomun üç boyutlu olduğunu) kabul eder.
(    ) Rutherford atomu, pozitif yüklerin merkezde ve çok küçük bir hacimde toplandığı güneş sistemine benzer bir model ile açıklamıştır.

B. Aşağıda sembolleri verilen bileşiklerle isimlerini harfleri kullanarak eşleştiriniz.
.….. 1. H2SO4                                     a. Asetik asit
…... 2. CH3COOH                              b. Sülfürik asit
…... 3. NaCl                                         c. Nitrik asit
…... 4. H2O                                         d. Hidroklorik asit
…... 5. HCl                                           e. Sodyum klorür
…... 6. HNO3                                      f. Su

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1) N2O bileşiği ile aşağıdaki bileşiklerden hangisi arasında katlı oran vardır?
A) CO2                     B) NH3                 C) N2O5               D) H2O                 E) KNO3
2) Aşağıda verilen elementlerden hangisi ametaldir?
A) 11Na                   B) 12Mg               C) 13Al                 D) 14Si                  E) 15P
3) Elektrikçe nötr ve bağımsız bir atom için,
I. Çekirdekte proton ve nötronlar vardır
II. Proton sayısı nötron sayısına eşittir
III. Elektron sayısı proton sayısına eşittir
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A)Yalnız I                B) Yalnız II           C) I ve II               D) I ve III              E) Yalnız III

4) Aşağıdakilerden hangisi en küçük ve en hafif atom altı taneciktir?
A) alfa parçacığı    B) çekirdek         C) proton            D) elektron         E) nötron
5) Atomun yapısında elektronların varlığını saptayan kimyacı kimdir?
A) Heisenberg      B) Bohr                C) Rutherford   D) Schrodinger  E) Thomson
6) İki element bileşik oluştururken,
l. Elementlerin tepkimeye giren kutle oranlarının sabit olması
ll. Miktarı sabit oran için gerekli olandan fazla elementin bir kısmının tepkimeye girmemesi
lll. Oluşturabildikleri farklı bileşiklerinde Katlı Oranlar Kanunu’na uymaları
lV. Tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin korunması
ifadelerinden hangileri Dalton Atom Teorisi’ne delil sayılır?
A)l, ll ve lll               B) l, ll ve lV         C) ll, lll ve lV       D) l, lll ve lV        E) l, ll, lll ve lV

7) CaBr2 bileşiğinin kütlece %20’si kalsiyumdur. Eşit kütlede alınan kalsiyum (Ca) ve brom (Br2) elementlerinden 25 g CaBr2 oluşuyor. Buna göre hangi elementten kaç gram artar?
A)15 g Ca                B) 5 g Ca              C) 15 g Br2          D) 20 g Ca            E) 20 g Br2

Aşağıdaki 8. ve 9. soruları yandaki tabloya göre cevaplandırınız
Element

Proton
Sayısı
Kütle
No
Elektron
Dizilişi
X

7
2) 1)
Y
18
40

Z

32
2) 8) 6)
A
12
24

B

39
2) 8) 8) 1)

8) Tablodaki elementlerden hangileri aynı grupta yer alır?
A) Y ve Z                 B) B ve A             C) X ve A             D) X ve B              E) Y, Z ve A

9) Hangi element bir soy gazdır?
A) X                           B) Y                        C) Z                        D) T                        E) V

10) 11Na, 12Mg, 17Cl ve 19K atomları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İyonlaşma enerjisi en büyük olan Cl’dur.
B) Cl elementi oda koşullarında katı halde bulunur.
C) Na, Mg ve K elementleri atomik halde bulunurken Cl elementi moleküler halde bulunur.
D) Metalik özelliği en fazla olan element K’dur.

E) Na, Mg ve K metal, Cl ise ametaldir.

kaynak: 👉👍www.bolcevap.com
Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!