2016-2017 10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları,SAYFA 151,152,15
2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları,SAYFA 151,152,153
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları,SAYFA 151,152,153

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A.Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.
1. Yanda, bir kentimize ait
 yıllık ortalama sıcaklık ve yağışın aylara göre dağılış grafiği verilmiştir. Bu kentimizde hangi iklim tipi görülmektedir? Grafikteki hangi verileri kullanarak bu sonuca ulaştığınızı belirtiniz.

         Cevap : Karadenizİklimi görülür.Çünkü ılık ve yağışlı bir bölgedir.Özellikle her mevsim yağışlı olmasından Karadeniz iklimi olduğu sonucuna varılır.

 2. Dağların uzanış doğrultusu Türkiye’nin iklimini nasıl etkilemektedir? Örnekler vererek defterinize yazınız.

   Dağlar kıyıya paralel uzanırsa deniz ikliminin iç kesimlere geçmesini engeller. Kıyı ile iç kesimler arasında farklı iklim özelliklerine neden olur. Türkiye'de Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde bu durum yaşanmaktadır.Dağların kıyıya dik uzandığı yerlerde ise deniz etkisi iç kesimlere sokulur ve kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim farklılığı azalır. İç kesimlerde nem çok az olduğu için de mevsimlik ve günlük sıcaklık farklılıkları artar. Türkiye'de Ege bölgesinde bu durum yaşanmaktadır

3. Türkiye’de kısa mesafelerde önemli iklimfarklılıklarının yaşanmasının nedenleri nelerdir? Örnekler vererek defterinize yazınız.
Yer şekilleri, yükselti ve rüzgarın esme yönü,bakı gibi faktörlerin farklılık göstermesinden dolayı değişiklik yaşanıyor.
Örneğin:
Rize- Erzurum sıcaklık değerlerine bakıldığında Erzurum’un  Rize’den daha soğuk olduğu görülmektedir. Denize göre konum bu durumun başlıca nedenidir. Ayrıca Erzurum’daki yükseltinin fazlalığı da sıcaklığı etkiler.

4.Türkiye’yi etkileyen basınç merkezleri hangileridir? Bu basınç merkezleri ülkemizi etkisi altına aldığında ne tür hava koşulları yaşanır? Nedenleriyle belirtiniz.

1. İzlanda Dinamik Alçak Basınç Merkezi
2. Sibirya Termik Yüksek Basınç Merkezi
3. Asor Dinamik Yüksek Basınç Merkezi
4. Basra Termik Alçak Basınç Merkezi

İzlanda dinamik alçak basınç merkezi:Bu basınç merkezinin etkili olduğu dönemlerde ülkemizde kış mevsimi ılık ve yağışlı geçer.
Sibirya termik yüksek basınç merkezi:Bu basınç merkezi kuvvetli olduğu zaman ülkemizde kışlar çok soğuk ve kar yağışlı geçer.
Asor dinamik yüksek basınç merkezi:Yaz mevsiminde ülkemizini büyük bir bölümünün sıcak ve kurak geçmesini sağlar.
Basra termik alçak basınç merkezi:Ülkemizde güneydoğudan sokularak sıcak ve kuru hava getiren basınç merkezidir.

5.Türkiye’de bağıl nem değerlerinin en yüksek olduğu yerler nerelerdir? Nedenlerini belirtiniz.
Karadeniz’de bağıl nem oranı en yüksektir. Nedeni ise; Sıcaklığın enlemden dolayı düşük olması ve deniz kenarında olmasından dolayıdır.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelime ve kavramlarla tamamlayınız.
1. 
Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık ortalamalarının azalmasında yükselti en
önemli faktördür.
2. Trakya’da bulunan Ergene Havzası’nda karasal iklim tipi görülür.
3. Güneşlenme süresinin değişimi, Türkiye iklimini etkileyen yerel faktörlerden biridir.
4. Ocak ayı izoterm haritalarına göre Türkiye’de kış aylarında en sıcak yerler Akdeniz kıyılarıdır.
5. Karayel, Türkiye’de özellikle kış aylarında etkili olan ve kuzeybatıdan esen bir yerel rüzgârdır.
6. Enlem etkisi, Türkiye iklimini etkileyen küresel bir faktördür.
7. Antalya’da yıllık ortalama sıcaklık değerinin, İzmir’dekinden yüksek olmasının temel nedeni enlem faktörüdür.8. Türkiye’de kış aylarında etkili olan, kuzeyden esen soğuk ve nemli yerel rüzgârlara yıldız adı
verilir.
9. Türkiye genelinde, sonbahar ve kış aylarında cephesel yağışlar yağışlar etkili olur.
10. Gerisinde uzanan dağların kıyıya daha yakın ve daha yüksek olduğu Rize’de yıllık toplam yağış miktarı, Samsun’dakinden daha fazla dır.

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. 
( D) Türkiye, Güneş ışınlarını, en dik açıyla temmuz ayında alır.
2. (D ) Kış aylarında, termik kökenli Sibirya yüksek basıncının etki alanı genişlediğinde Türkiye’de, kuru ve ayaz hava koşulları etkili olur.3. ( Y) Orta Anadolu’da ilkbahar aylarında etkili olan yağışlara orografik yağışlar adı verilmektedir.
4. ( D) İstanbul’da hem Akdeniz hem de Karadeniz ikliminin etkileri görülür.
5. ( Y) Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde ortalama yağış miktarı 2500 milimetreden fazladır.
6. (D ) Benzer enlem değerleri üzerinde yer almalarına karşın, Muş’ta yıllık ortalama sıcaklığın Kayseri’dekinden düşük olmasının nedeni yükseltidir.
7. (D ) Türkiye’de kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe nem oranları azalır, karasallık artar.
8. ( Y) Temmuz ayı izoterm haritalarına göre, Türkiye’nin en sıcak yerleri Akdeniz kıyılarında yer alır.
9. (D ) Her ikisinde de Akdeniz iklimi hâkim olmasına karşın, Antalya’da yıllık toplam yağış miktarının
İzmir’den fazla olmasında dağların uzanış doğrultusu etkili olmuştur.
10. (Y ) Ardahan’da kış aylarında sıcaklık değerlerinin Sivas’takinden daha düşük olmasındaki temel faktör enlemdir.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de yükselti faktörüne bağlı olarak sıcaklığın değişimine örnektir?
A) Poyrazın İstanbul’da sıcaklık değerlerini düşürmesi
B) Silifke’de yıllık ortalama sıcaklığın Çarşamba’dan fazla olması
C) Kuzey Anadolu Dağlarının aynı yükseklikteki kuzey ve güney yamaçları arasında sıcaklık farkı
olması
E) Basra alçak basıncının tüm ülkede sıcaklık değerlerini artırması

2. Aşağıdaki illerin hangisinde konveksiyonel yağışların yıl içerisinde gerçekleşme zamanı diğerlerinden farklıdır?
A) Malatya
B)Ardahan
C) Konya
D) Ankara
E) Niğde
3. Türkiye’de, Akdeniz iklim bölgesinde bulunan bir yer için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?
A) Yaz aylarında ortalama sıcaklık 25-30 °C arasındadır.
B) Yıllık yağış miktarı ortalama 600-1000 milimetre arasındadır.
C) Yıllık toplam yağışın büyük kısmı ilkbahar mevsiminde düşer.
D) Yıllık ortalama sıcaklık 18-20 °C civarındadır.
E) Kar yağışı ve don olayı nadiren görülür.

4. Aşağıda verilen kentlerin hangisinde yıllık sıcaklık farkı diğerlerinden daha azdır?
A) Rize
B) İzmir
C) Bursa
D) Muğla
E) Tokat
http://www.bolcevap.com/
5. Yandaki haritada, Türkiye’de yıllık ortalama yağışın dağılışı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?

A) Karadeniz kıyılarından Akdeniz kıyılarına
doğru gidildikçe yıllık yağış miktarları azalır.
B) Yıllık yağışın en az olduğu yerler Güneydoğu
Anadolu’dadır.
C) Ege kıyılarında orografik etkiden dolayı, yıllık
yağış miktarı Akdeniz kıyılarına göre daha azdır.
D) Orta Anadolu’da yıllık toplam yağış miktarı 600-800 milimetre arasındadır.
E) Batıdan doğuya doğru gidildikçe yağış miktarları düzenli bir biçimde artar.

6. Aşağıdaki yerel rüzgârlardan hangisi yaz aylarında güneydoğudan esen sıcak ve kuru bir rüzgârdır?
A) Poyraz
B) Lodos
C) Kıble
E) YıldızYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar