SERVETİFÜNUN ŞİİRİYLE DİVAN ŞİİRİNDEN FARKLARI, AYRILAN YÖNLERİ
İLK KEZ edebiyatfatihi.net'te
    Servetifünun Şiirinin Divan Şiirinden Farkları, Ayrılan Yönleri, Karşılaştırması
  • Divan şiirinde parça güzelliği, Servetifünun şiirinde bütün güzelliği esastır.
  • Servetifünun şiirinde şiir dili düzyazıya yaklaştırılmışken divan şiirinde "anjambman" özelliği yoktur.
  • Servetifünun şiirinde divan şiirinde kullanılmayan imgeler kullanılmıştır.
  • Servetifünun şiiri yenilikçi ve Batı'yla eşdeğerken Divan şiiri kalıplaşmış ve geleneksellemiştir.
  • Servetifünuncular aruz ölçüsünü kullanmışlar ancak aruzun dizeler üzerindeki egemenliğini de yıkarak bir şiirde birden çok kalıba yer vermişlerdir.
  • Divan şairleri şiirin son biriminde mahlas kullanıyorlarken Servetifunun şairlerinde mahlas kullanma yoktur.
  • Servetifununda Divan edebiyatı nazım biçimleri terk edilmiştir, Batı edebiyatına özgü sone, terzerima gibi nazım biçimleri kullanılmıştır. Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar