16 Ara 2016

MENSUR ŞİİRİN ŞİİRE VE NESRE (DÜZYAZIYA) BENZEYEN YÖNLERİ NELERDİR ?

REKLAMLAR

MENSUR ŞİİRİN 
ŞİİRE  BENZEYEN ÖZELLİKLERİ 
Ses, söyleyiş ve tema bakımından benzerlik vardır. 

NESRE (DÜZYAZIYA)  BENZEYEN ÖZELLİKLERİ
  •  Mensur şiir düz yazı yapısına sahiptir. Temel birimi cümledir.
  • Düzyazıda olduğu gibi şiire göre sanatçı duygularını ve düşüncelerini daha kolay ifade edebilir.
 EK TABLO:
ŞİİR-MENSUR ŞİİR DÜZYAZI KARŞILAŞTIRMASI

şiir

Mensur şiir

Düz yazı


§  Dize, beyit, bend gibi nazım birimlerinden oluşur.
§  Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı ögeler kullanılır.
§  Farklı nazım biçimleri kullanılır.

§  Temel birimi cümledir
§  Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı ögeler kullanılmaz.
§  Sanatçının duygularını daha rahat ifade ettiği düzyazı yapısı kullanılır.
§  Mensur şiirin düzyazıdan farkı ise iç ahenge ve şiirselliğe sahip olmasıdır.Mensur şiir ses, tema ve söyleyiş bakımından şiire benzer ve şairane bir söyleyişe sahiptir.
§  Temel birimi cümledir
§  Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı ögeler kullanılmaz.
§  Sanatçının duygularını daha rahat ifade ettiği düzyazı yapısı kullanılır.
§  Düz yazıda şairane bir söyleyiş yoktur ve düşünce esas alınır.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon