MENSUR ŞİİRİN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ
MENSUR ŞİİRİN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ NELERDİR ?,MADDELER HALİNDE Fransız edebiyatının etkisi
Şairane söyleyişin amaçlanması
Servet-i Fünûncuların şiir cümlesini bir dizeden başlatıp daha sonraki dizelere, hatta şiirin bütününe yayması (anjambman yapması) sonucunda nazmın nesre ve konuşma diline yaklaştırılması sağlanmıştır. Bu da şiirle düz yazı arasında bir tür sayılan mensur şiirin doğmasına yol açmıştır.
Mensur şiirimizi hazırlayan etkenlerden biri manzum yazılardan düz yazıya yapılan çeviri ve
yorumlar ise öteki de yabancı bir dilden dilimize yapılan şiir çevirileridir. Çeviri, dil özelliklerinin doğurduğu zorluklar yüzünden bazı fedakârlıkları gerektirdiği için yabancı dilde yazılmış bir şiiri çevirmeyi, o şiiri hiç değilse dış yapısını zorlama saymak yerinde olur. Böylece çevirileri yaparken şiirin iç yapısını ve derinliğini önemser ve ona sığınırız. İşte bu dışı bırakarak içe yöneliş mensur şiire doğru atılmış ilk adım olur.”
Şinasi’nin açmış olduğu bu yolda ilerleyen Recaizade Mahmut Ekrem “Takdir-i Elhan”da “...Her mevzun ve mukaffâ lakırdı şiir lazım gelmez. Her şiir mevzun ve mukaffa bulunmak iktiza etmediği gibi” diyerek hem fikirleriyle hem de “Nağme-i Seher” (1871), “Zemzeme”ler (1885) gibi eserleriyle edebiyatımızda Halit Ziya’ya gelinceye kadar mensur şiir türünün olgunlaşmasına çok mühim katkılarda bulunmuştur.
Bununla beraber Namık Kemal’in “İntibah” (1876), Abdülhak Hamit’in “Makber Mukaddimesi” (1887), Mustafa Reşit’in “Gözyaşları” (1881) gibi bazı eserleri de mensur şiir türünün gelişmesinde katkıları olan eserler arasında sayılagelmiştir.Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar