16 Ara 2016

Girye-i tabiat adlı metnin oluşmasına zemin hazırlayan zihniyet nedir ?,Mensur şiir zihniyeti

REKLAMLARMensur şiirin edebiyatımızdaki ilk örneklerini Halit Ziya Uşaklıgil vermiştir. Mensur şiirin kaynağı Fransız edebiyatıdır. Halit Ziya'nın "Girye-i Tabiat" adlı metni bir mensur şiir türündedir. Mensur şiir , "sanat sanat içindir anlayışına" bağlı olarak gelişmiştir. Servet-i Fünûncuların şiir cümlesini bir dizeden başlatıp daha sonraki dizelere, hatta şiirin bütününe yayması (anjambman yapması) sonucunda nazmın nesre ve konuşma diline yaklaştırılması sağlanmıştır. Bu da şiirle düz yazı arasında bir tür sayılan mensur şiirin doğmasına yol açmıştır.Ayrıca Divan edebiyatında süslü nesir geleneği ile Fransız edebiyatında yapılan çeviriler ,  mensur şiirin oluşmasına katkı sağlamıştır.


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon